חנינות לנשיא המדינה

נשיא המדינה הוא בעל סמכות ייחודית לחון עבריינים, נאשמים או חשודים בהליך פלילי.

סמכויותיו של נשיא המדינה, וביניהם הסמכות לחון עבריינים מעוגנת בחוק יסוד: נשיא המדינה. סמכותו של נשיא המדינו לחון עבריינים היא סמכות ייחודית, שאין סמכות מקבילה לה, שכן משמעותה של החנינה הוא פטור מלא לעבריין מאחריות פלילית, מעונש או משניהם גם יחד.

משה גלעד, משרד עורכי דין, חקירות, תסקיר מעצר, תמונת רקע

קיימים סוגים שונים של בקשות חנינה, למשל להקלה בעונש מאסר, הקלה בפסילת רישיון נהיגה, הקלה בעונשי קנס, קיצור תקופות התיישנות או מחיקתו של רישום פלילי. סמכותו של נשיא המדינה חלה על סוגי הבקשות הנ"ל, שהן שכיחות יותר, אך לא בלבד, ולמעשה, כפי שנקבע בבג"ץ בהקשר ל"פרשת קו 300", סמכות החנינה של נשיא המדינה חלה גם במקרה של חנינת עבריינים שטרם הועמדו לדין, ואף עבריינים שחלקם במעשה העברייני טרם נחקר.

בקשת חנינה מתחילה בבקשה בכתב, שבה יש לנמק את כל הנימוקים בעד מתן חנינה, ואליה יש לצרף את כל המסמכים התומכים בבקשה. הבקשה מוגשת לבית הנשיא, ומועברת במקביל לפרקליטות המדינה, על מנת שהאחרונה תבדוק את הבקשה ואמיתות האמור בה. לאחר בדיקת הפרקליטות הבקשה חוזרת אל בית הנשיא, ומועברת להחלטת נשיא המדינה- אם לחון ואם לאו.

חשוב להדגיש- סמכותו של הנשיא היא אמנם מוחלטת, אך סמכות החנינה, מטבעה, הנה סמכות הומניטרית, כך שמירב השיקולים בשאלת קבלת בקשת חנינה הם שיקולים הומניטריים- שיקולים של צדק ויושר. משרדנו עוסק משך שנים ארוכות בתחומי המשפט הפלילי, ולזכותו ניתן לרשום הצלחות רבות בתחום בקשות החנינה לנשיא המדינה, שהביאו לחנינתם של רבים מלקוחותינו. משרדנו מציע את המקצועיות והניסיון העשיר, אשר הצטברו בתחום זה, תוך שימת דגש על הערכת סיכויים כנה, כבר מן ההיוועצות הראשונית, ותוך מתן יחס אישי לכל לקוח הבא בשערי המשרד.

אודות המשרד

משרד עורכי דין גלעד הוקם בשנת 1981 ע"י עו"ד משה גלעד, שמונה לימים לשופט בית המשפט המחוזי בחיפה, וכעת, לאחר פרישתו, שב לכסאו כעורך דין פלילי ומנהל המשרד. במשך השנים יוצגו על ידי משרדנו אלפי נאשמים וחשודים בפלילים, במגוון סוגים של עבירות פליליות.

מאמרים

"וואטסאפ" בעידן הסרטונים?

תארו לכם מצב שביום בהיר אתם מקבלים הודעה ממכר ומעוד מכר ואז טלפון ועוד טלפון ועוד טלפון. אתם תוהים מה קרה, מה פשר כל ההודעות והטלפונים, אתם פותחים את אחת ההודעות מחבר לעבודה או חבר ילדות, וברגע אחד חרב עולמכם.

הפללת צרכני הזנות והמקצוע העתיק בעולם

חופש העיסוק, הזכות לאוטונומיה והמקצוע העתיק בעולם – אלה רק חלק מהטיעונים שנשמעים כנגד הפללת צרכני הזנות, לא רק בישראל, אלא בכל העולם.

עיתונות כתובה