ביטול כתב אישום בשל פגמים בחוקיות החיפוש: חיפוש לא חוקי

ביטול כתב אישום בשל פגמים בחוקיות החיפוש: חיפוש לא חוקי

לא פעם המשטרה מנצלת את כוחה וסמכותה במצבים בהם האזרח אינו בקיא בדרישות החוק.

כך למשל, חיפושים לא חוקיים נעשים מידי יום ביומו על אזרחים, כאשר בעקבותיהם מוגשים כתבי אישום לבתי המשפט ברחבי הארץ.

ככלל, סעיף 23 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)[נוסח חדש], תשכ"ט-1969, מציין כי חיפוש יבוצע בהינתן צו של שופט. כלומר דרך המלך היא שעל המשטרה לפנות קודם לכן לשופט על מנת שזה ייתן צו לערוך חיפוש.

עורך דין פלילי בחיפה

ביטול כתב אישום בשל פגמים בחוקיות החיפוש: חיפוש לא חוקי

לא פעם המשטרה מנצלת את כוחה וסמכותה במצבים בהם האזרח אינו בקיא בדרישות החוק.

כך למשל, חיפושים לא חוקיים נעשים מידי יום ביומו על אזרחים, כאשר בעקבותיהם מוגשים כתבי אישום לבתי המשפט ברחבי הארץ.

ככלל, סעיף 23 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)[נוסח חדש], תשכ"ט-1969, מציין כי חיפוש יבוצע בהינתן צו של שופט. כלומר דרך המלך היא שעל המשטרה לפנות קודם לכן לשופט על מנת שזה ייתן צו לערוך חיפוש.

ישנם מצבים חריגים בהם החוק מאפשר למשטרה לערוך חיפוש ללא צו. כך למשל קובע סעיף 25 לפקודה הנ"ל כי שוטר אכן רשאי לערוך חיפוש, ללא צו, בכל זמן ובכל מקום בהתקיים לפחות אחד מארבעת החריגים שלהלן: כאשר קיים חשד לביצוע עבירה מסוג פשע- דהיינו עבירה שעונשה הוא מעל 7 שנות מאסר, כאשר בעלי בית ו/או מקום- קוראים לעזרת המשטרה, כאשר אדם שנמצא במקום כלשהו קורא לעזרת המשטרה ויש חשש שאכן מתבצעת עבירה ומצב בו שוטר רודף אחר אדם הנמלט ממעצר ו/או ממשמורת חוקית.

חוקיות החיפוש הכרחית ואינה בגדר המלצה. כך למשל, הכרות קודמת בין שוטר לאדם בשל עבר פלילי, אינה מקימה עילה לכשעצמה לחיפוש שלא באמצעות צו, כך קבע ביהמ"ש העליון. התוצאה בפועל היא זיכוי הנאשם באם הוגש כתב אישום והראייה היחידה והמרכזית תלויה בנסיבות ביצוע החיפוש, או ביטולו בהליך שימוע בטרם יוגש כתב אישום לביהמ"ש. עוד קובע ביהמ"ש העליון, כי מקום בו שוטר מעוניין לערוך חיפוש ללא צו כאשר הוא אינו עומד לפחות באחד החריגים המנויים בפקודה, עליו לקבל הסכמה מלאה ומדעת, לאחר שהסביר לאזרח שעומדת לו הזכות לסרב לחיפוש וכי כל סירוב מצידו לא יפגע בו או בזכויותיו.

לשיחה עם עו"ד דילוג לתוכן