הפללת צרכני הזנות והמקצוע העתיק בעולם

הפללת צרכני הזנות והמקצוע העתיק בעולם

חופש העיסוק, הזכות לאוטונומיה והמקצוע העתיק בעולם – אלה רק חלק מהטיעונים שנשמעים כנגד הפללת צרכני הזנות, לא רק בישראל, אלא בכל העולם.
בישראל, כבר בשנת 1977 קבעה וועדה ברשות השופטת בן-עתו, שמונתה לבדוק את סוגיית הזנות שקיימת הסכמה רחבה "כי אין אפשרות לעקור את הזנות מהחברה האנושית".

משה גלעד, משרד עורכי דין, חקירות, תסקיר מעצר, תמונת רקע

הפללת צרכני הזנות והמקצוע העתיק בעולם

חופש העיסוק, הזכות לאוטונומיה והמקצוע העתיק בעולם – אלה רק חלק מהטיעונים שנשמעים כנגד הפללת צרכני הזנות, לא רק בישראל, אלא בכל העולם.
בישראל, כבר בשנת 1977 קבעה וועדה ברשות השופטת בן-עתו, שמונתה לבדוק את סוגיית הזנות שקיימת הסכמה רחבה "כי אין אפשרות לעקור את הזנות מהחברה האנושית".

האמנם? האם לא הגיעה העת להכיר את העיסוק בזנות כלא לגיטימי ולמגר אותו? נראה כי אלה הטוענים לחופש העיסוק, להסכמה ולאוטונומיה של העוסקים בזנות, נשים וגברים כאחד, מתעלמים מהנזקים הקשים שהעיסוק בכך גורם – נזקים פיזיים, פסיכולוגיים וחברתיים.

אונס, אלימות, הטרדות והשפלות הם סיכון מתמיד המרחף מעל בזנות.

כיום, במדינת ישראל עיסוק בזנות וצריכת זנות מבגיר או בגירה אינם מהווים עבירה.

  לייעוץ משפטי:

  בתאריך 31.12.2018 עברה בכנסת הצעת החוק לאיסור צריכת זנות בקריאה שנייה ושלישית.

  זו הפעם הראשונה שנאסרה צריכת זנות במדינת ישראל!

  החוק להפללת צרכני זנות הכיר בעובדה שרוב רובם של העוסקים בזנות אינם עושים זאת מתוך "חופש", או מתוך בחירה רצונית ומושכלת, אלא מתוך מצוקה וכמוצא אחרון.

  למעשה ,החוק בחר בגישה הפטרנליסטית, לפיה יש לאסור צריכת זנות על מנת להגן על על העוסקים בזנות, ודחה את הגישה הליברית לפיה עיסוק בזנות הוא עיסוק ככל עיסוק אחר, ואין לראות בעוסקים בו כקורבן.

  החוק ייכנס לתוקפו ביולי 2020 ויהיה בתוקף לחמש שנים בלבד בשלב הראשוני, כאשר המטרה היא לבחון את יישומו, את אכיפתו ואת השפעתו על אותן האוכלוסיות שנמצאות במעגל הזנות. החוק התקבל בישראל כ-20 שנה אחרי שהוא התקבל בשוודיה, המדינה הראשונה שבחרה להפליל צרכני זנות.

  לפי נתוני משרד הרווחה בישראל חיים מעל 14,000 נשים, גברים וטרנסג'נדריות העוסקים בזנות ומתוכם כ-3000 קטינות וקטינים.

  מה יעלה בגורלם של כל אותם נשים וגברים אשר עתידים לאבד את פרנסתם בעקבות האיסור לצרוך זנות?

  בהנחה סבירה שצריכת הזנות לא תיעלם אלא רק תצטמצם, ירידה בכמות צרכני הזנות יכולה להביא למצב שהעוסקים בה יסכימו לתנאים שהם לא היו מסכימים להם לפני, שכן כמות הצרכנים עשויה לרדת אבל כמות העוסקים תישאר כשהייתה.

  כדי להגיע למטרה הסופית של ירידה בעיסוק בזנות, מנגנוני השיקום צריכים להעמיד בפני הנפלטים  ממעגל הזנות אלטרנטיבה אמיתית לעיסוק בזנות.

  דהיינו שאכיפת החוק ללא מנגנוני שיקום מתאימים עלולה להחמיר את מצבן של העוסקים בה , כאשר הזנות לא תיעלם אלא רק תעבור למקומות נסתרים וחשוכים הרבה יותר, ובכך גם תמנע מהעוסקים בה גישה לשירותי הרווחה, הבריאות והמשטרה.

  האיסורים שנקבעו בחוק הם לצרוך מעשה זנות ולהימצא במקום שמשמש למעשי זנות, וזאת במטרה לצרוך מעשה זנות.

  החוק אינו מגדיר מה הוא "מעשה זנות", אך הפסיקה בעניין זה יצקה תוכן והגדירה מעשה זנות לא רק כמגע מיני מלא, אלא גם עיסויים ארוטיים למיניהם וריקודים מיניים פרטיים ייחשבו כמעשה זנות.

  במסגרת החוק, מי שיעבור על אחת משתי העבירות בפעם הראשונה, צפוי לשלם קנס של 2000 ₪, ובפעם השנייה הקנס יעמוד על 4000 ₪.

  חשוב לציין שעבירת איסור צריכת זנות נקבעה כעבירה מנהלית, וזאת בניגוד לסוגים אחרים של עבירות מין. עבירה מנהלית היא עבירה שאת העונשים בגינה ניתן להמיר בקנסות מנהליים.

  עם זאת, ועל אף שהעבירה נקבעה כמנהלית, עדיין תובע יהיה מוסמך להגיש בגינה כתב אישום פלילי במקרים המתאימים לכך ובמקרים כאלה ניתן יהיה להטיל קנס עד סכום של 75,300 ₪ ואף לכלול במסגרת ההליך רישום פלילי.

  טרם גובשו ההנחיות באילו מקרים יוגש כתב אישום פלילי, אבל הצעת החוק מדברת על מקרים שילוו באלימות או על צרכנים חוזרים שלא נרתעים מהקנס.

  כמו כן, החוק מאפשר להמיר את הקנסות באמצעי חלופי שמטרתו תהיה להקנות ידע ולהגביר את המודעות בכל הנוגע לנזקים הנגרמים לאוכלוסיות שבזנות – סדנה טיפולית/חינוכית.

  בסופו של דבר, כדי שהאיסור יתברר כמוצדק התועלת שתצמח לנמצאות במעגל הזנות צריכה לעלות על הנזק שייגרם להן.

  בבוא העת, יהיה צורך בבחינה האם צריכת זנות אכן הצטמצמה או רק ירדה למחשכים והמשיכה להתקיים שם בתנאים קשים יותר.

  לשיחה עם עו"ד דילוג לתוכן