משמעותה של בדיקת פוליגרף בהליך הפלילי

משמעותה של בדיקת פוליגרף בהליך הפלילי

מכשיר הפוליגרף ותוצאותיו עולים לא פעם במסגרת הליכים פליליים, בהם חשודים ומתלוננים, עוד בשלבי החקירה המשטרתית מתבקשים או מבקשים לעבור בדיקה שכזו על מנת לבחון אמינותם.

חשוב לציין שתוצאות מכשיר הפוליגרף אינן קבילות בביהמ"ש ואי אפשר להרשיע אדם בשל תוצאותיהן, או להביאן כראייה.

עורך דין פלילי בחיפה

משמעותה של בדיקת פוליגרף בהליך הפלילי

מכשיר הפוליגרף ותוצאותיו עולים לא פעם במסגרת הליכים פליליים, בהם חשודים ומתלוננים, עוד בשלבי החקירה המשטרתית מתבקשים או מבקשים לעבור בדיקה שכזו על מנת לבחון אמינותם.

חשוב לציין שתוצאות מכשיר הפוליגרף אינן קבילות בביהמ"ש ואי אפשר להרשיע אדם בשל תוצאותיהן, או להביאן כראייה.

מכשיר הפוליגרף או בכינויו "מכונת אמת" הינו מכשיר המחובר באלקטרודות לחלקי גופו של הנחקר. המכשיר מזהה שינויים גופניים בעת העלאת שאלות הקשורות לאותה סוגייה שבמרכזה המחלוקת. שינויים גופניים אלה, כגון דופק, לחץ דם וכו' אמורים להשתנות כאשר אדם אינו דובר אמת. כך לפי מחקרים, עולה כי כאשר אדם משקר הוא חווה התרגשות ולחץ, אשר משפיעים על הפעילות הפיזיולוגית אשר נמדדת באמצעות אותן האלקטרודות המחוברות לגופו של הנחקר.

אותם שינויים המופיעים על צג מחשב ומנותחים על ידי מפעיל הפוליגרף, נבחנים אל מול הנתונים שעלו בעת שהנחקר נשאל שאלות נייטרליות אשר קיימת לגביהן תשובה ידועה ברמת וודאות גבוה, כגון מה שמך, גילך וכדומה.

בעוד בהליך אזרחי, קיים מאזן הסתברויות על פיו, על צד אחד לשכנע את בית המשפט כי רמת ההסתברות של גרסתו גבוה יותר מזו של יריבו ולו ב-51%, הרי שבהליך פלילי לא כך הדבר. בהליך פלילי שמעצם טיבו וטבעו גורר השלכות חמורות והרסניות על הנאשם, די בעובדה כי סנגורו של נאשם עורר ולו ספק סביר באשמתו על מנת לזכותו, בעוד על הגוף התובע עומד הנטל להוכיח מעבר לכל ספק סביר את אשמתו של הנאשם. משכך, שימוש במכשיר הפוליגרף שאמינותו מוטלת בספק אינה יכולה לסייע בביסוס הרשעה בהליכים פליליים. וכל ראיה הנוגעת לשימוש זה תהיה בלתי קבילה להגשה במסגרת ההליך פלילי.

    לייעוץ משפטי:

    למעלה מן האמור, חשוב להדגיש כי זכותו של כל אדם לסרב לבדיקת פוליגרף במהלך חקירה משטרתית, כאשר בשונה משמירה על זכות השתיקה במהלך חקירה כאמור- סירוב לבצע בדיקת פוליגרף לא תעמוד לו לרועץ בבית המשפט.

    לשיחה עם עו"ד דילוג לתוכן