עורך דין למחיקת רישום פלילי

עורך דין למחיקת רישום פלילי

הביטוי "רישום פלילי" על פי לשון החוק מתיחס למרשם התיקים שבהם אדם הורשע בבית משפט, אך היום ביטוי זה רווח והתרחב גם לרשימה נוספת- "המרשם המשטרתי", שבו רשומים כל התיקים של בעל הרישום, שהמשטרה או רשויות התביעה סגרו מבלי שהוגש בהם כתב אישום, כמו גם רשימת התיקים שמתנהלים נגד בעל הרישום וטרם נסגרו או הוגש בהם כתב אישום. תיק כזה נקרא "תיק מב"ד"- ממתין לבירור דינו.

עורך דין פלילי בחיפה

עורך דין למחיקת רישום פלילי

הביטוי "רישום פלילי" על פי לשון החוק מתיחס למרשם התיקים שבהם אדם הורשע בבית משפט, אך היום ביטוי זה רווח והתרחב גם לרשימה נוספת- "המרשם המשטרתי", שבו רשומים כל התיקים של בעל הרישום, שהמשטרה או רשויות התביעה סגרו מבלי שהוגש בהם כתב אישום, כמו גם רשימת התיקים שמתנהלים נגד בעל הרישום וטרם נסגרו או הוגש בהם כתב אישום. תיק כזה נקרא "תיק מב"ד"- ממתין לבירור דינו.

מי יכול לעיין ברישום הפלילי?

החוק מונה רשימה של גורמים שרשאים לעיין במרשם הפלילי של אדם,  ורשימה מצומצמת של גורמים שרשאים לעיין במרשם המשטרתי. יחד עם האמור, קיומו של רישום פלילי לא יאפשר לבעליו להוציא "תעודת יושר", כך שבעל הרישום שמעוניין בהוצאת תעודה כזו, גם אם מי שעתיד לקבל אותה לא זכאי לעיין במרשם הפלילי, יוכל לדעת כי קיים רישום פלילי (למרות שלא יוכל לדעת באיזה רישום בדיוק מדובר) בשל היעדר יכולתו של המבקש לקבל תעודת יושר להציג אותה.

מדוע למחוק רישום פלילי?

  לייעוץ משפטי:

  קיומו של רישום פלילי במרשם הפלילי של אדם יכול לבוא לו לרועץ בהתנהלותו היומיומית בדרכים שונות, כאשר העיקריות בהן היא בקבלה לעבודה. בעל הרישום הפלילי יתקשה להתקבל לעבודה במגזר הציבורי, או במקצועות מסוימים אשר מחייבים עבר פלילי נקי, כמו עריכת דין, ראיית חשבון, עבודה סוציאלית, עבודה בתחום החינוך ועוד. כיום יותר ויותר מעסיקים פרטיים מבקשים גם הם לברר על קיומו של רישום פלילי אצל מועמד לעבודה, אלה אמנם אינם נמנים בין הגופים שזכאים לעיין במרשם הפלילי, ובבדיקתם זו אין לגיטימיות, אך עצם שאלת השאלה עלולה לשים את המועמד בקונפליקט משמעותי- לומר אמת, לשקר או לשתוק. פן נוסף בו קיומו של הרישום הפלילי יקשה על ההתנהלות היומיומית הוא בקבלת ויזה (אשרה) לשהייה במדינות שונות, דוגמה מובהקת לכך היא במדיניות הנפקת ויזה לארה"ב- שם מתבקש המבקש להוציא ויזה לחשוף את עברו.

  מדוע למחוק רישום משטרתי?

  הרישום המשטרתי, כפי שהוסבר לעיל, אמנם אינו פתוח בפני גורמים רבים כמו המרשם הפלילי, אך גם הוא יכול להיות לרועץ לבעליו, במקרים מסוימים, שכן בכל זאת ישנם גורמים הרשאים לעיין בו. קיומו של רישום כזה עלול להפריע לבעליו לקבל רישיון נשק למשל (ובכך- להתקבל לכל עבודה אשר מחייבת נשיאת נשק). קיומו של רישום כזה עלול גם להפריע בקבלה לתפקידים שונים בעבודה בתחום הביטחון. במישור הכללי יותר- הרישום המשטרתי פתוח לעיני כל שוטר אשר בא במגע עם בעל הרישום, ובכל היתקלות עתידית עם המשטרה נקודת המוצא של השוטר עלולה להיות שבעל הרישום אינו אדם "נקי" מכל חשד, דבר אשר עלול להטות החלטת שוטר או קצין משטרה כנגד בעל הרישום, בבואו להפעיל סמכות או שיקול דעת, כגון שיקול דעת האם לעוצרו ל-24 שעות ואם לאו.

  האם הרישום הפלילי נמחק אוטומטית?

  התהליך שעובר הרישום הפלילי מרישומו ועד למחיקתו אורך שנים רבות. תחילה הרישום צריך "להתיישן", כשתקופת ההתיישנות משתנה ממקרה למקרה. כאן המקום לציין כי ישנן עבירות שלא מתיישנות, והרישום הוא למעשה לכל חייו של בעל הרישום. לאחר התיישנותו של הרישום הוא עדיין רשום במרשם הפלילי, בציון דבר התיישנותו, ורשימת הגורמים המוסמכים לעיין בו מצטמצמת. השלב הבא הוא מחיקת הרישום הפלילי מן המרשם, המחיקה מתרחשת ככלל 10 שנים לאחר מועד ההתיישנות, אך החוק מגדיר עבירות מסוימות שלא נמחקות, וגם תקופות קצרות יותר למחיקת רישום, במקרים מסוימים.

  באשר לרישום המשטרתי ישנן כללים שונים, ישנם פרטי רישום במרשם המשטרתי שנמחקים בצורה "אוטומטית" בחלוף מספר שנים ממועד רישומם, ואילו אחרים לא נמחקים בצורה אוטומטית זו, והדרך היחידה להביא למחיקתם היא ע"י הגשת בקשה מתאימה, ורצוי ע"י עורך דין למחיקת רישום פלילי.

  No items found
  לשיחה עם עו"ד דילוג לתוכן