עורך דין לעבירות סמים

עורך דין לעבירות סמים

החזקת סמים ושימוש בסמים הן עבירות פליליות לפי סעיף 7(ג) לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג- 1973. החוק קובע כי החזקת סמים שלא לשימוש עצמי הנה עבירה שדינה עד 20 שנות מאסר מאחורי סורג ובריח, ואילו החזקת סמים לשימוש עצמי, או שימוש עצמי בסם מסוכן- הן עבירות שדינן עד 3 שנות מאסר מאחורי סורג ובריח. בשל ענישה מחמירה זו רצוי שכל התנהלות מול משטרת ישראל או רשויות התביעה בהקשר של עבירות סמים, תיעשה באמצעות עורך דין לעבירות סמים.

עורך דין פלילי בחיפה

עורך דין לעבירות סמים

החזקת סמים ושימוש בסמים הן עבירות פליליות לפי סעיף 7(ג) לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג- 1973. החוק קובע כי החזקת סמים שלא לשימוש עצמי הנה עבירה שדינה עד 20 שנות מאסר מאחורי סורג ובריח, ואילו החזקת סמים לשימוש עצמי, או שימוש עצמי בסם מסוכן- הן עבירות שדינן עד 3 שנות מאסר מאחורי סורג ובריח. בשל ענישה מחמירה זו רצוי שכל התנהלות מול משטרת ישראל או רשויות התביעה בהקשר של עבירות סמים, תיעשה באמצעות עורך דין לעבירות סמים.

החקירה המשטרתית, הודיה ו"ראשית הודיה"

במקרים רבים סבור חשוד בעבירות סמים, ובייחוד בעבירות סמים פחותות בחומרתן, לאור תנועת "אי ההפללה" ששוררת במדינתנו לאחרונה, שאם יודה בעבירה וייקח אחריות מיד- יהיה להודאתו זו משקל מכריע, עד כדי כך שהמשטרה "תוותר" לו על מעשיו. הודאה בהזדמנות הראשונה היא אמנם שיקול להקלה בעונש, כך לפי החוק, אולם, ברור שחשיבה זו אינה מתאימה ואו נכונה תמיד, וכל מקרה עליו להיבדק תוך בחינת המצב המשפטי באופן יסודי ומעמיק. ראוי לציין בהקשר זה כי גם "ראשית הודיה", לדוגמא- דברי הבעת צער ותחנונים לסליחתו של השוטר, יש להם משקל מכריע, כמעט כמשקלה של הודאה של ממש. לפיכך מומלץ להיוועץ בעו"ד לעבירות סמים כבר במעמד ה"מגע" הראשוני עם המשטרה.

חשיבות בדיקה מקצועית של חומרי החקירה בעבירות סמים

    לייעוץ משפטי:

    ישנה חשיבות מכרעת לדרך הטיפול של המשטרה במוצגים השונים (בראיות החפציות) שהיא אוספת במהלך חקירתה. מוצגים אלו יכולים להיות דגימות של טביעות אצבע ("מעתקים"), דגימות דנ"א ("חומר ביולוגי"), וגם ראיות חפציות שונות כגון סמים. הדרך שאותה עושה המוצג מן השוטר שאסף אותו לראשונה ועד למעבדה המשטרתית, שיכולה להיות מרוחקת מאות קילומטרים ממקום האיסוף היא עקלקלה, ומרבית המוצגים עוברים ידיים רבות במהלך הטיפול בהם. הדרך הארוכה הזו נקראת לעתים "שרשרת מוצג" או "שרשרת סם", וכשיש תקלה או חוסר בהירות בפרטי העברת המוצגים וחילופי הידיים- יש בכך להשפיע על כל תיק הסמים, ובמקרים המתאימים גם להביא לזיכוי בעבירות סמים. לפיכך, מומלץ לפנות לעורך דין בעבירות סמים, שיוכל לבדוק באופן מקצועי את הטיפול המשטרתי במוצגי הסמים, ובמקרים המתאימים לעשות שימוש בממצאיו לטובת לקוחו.

    No items found
    לשיחה עם עו"ד דילוג לתוכן