עורך דין מעצרים: האם הוא באמת יכול לעזור?

עורך דין מעצרים: האם הוא באמת יכול לעזור?

עורך דין מעצרים הוא כינוי לבעל מקצוע אשר אחד מתחומי ההתמחות שלו הוא ייצוג חשודים ונאשמים, המובאים לבית המשפט לדיון בהארכת מעצר. זהו תפקיד המחייב ניסיון ומיומנות מקצועית גבוהה מאוד, שכן ניהול אפקטיבי וחכם של המצב יכול למנוע שלילת חירותו של אדם.
עורך דין מעצר מנוסה, יכול לקצר את משך המעצר ואך להביא לביטול שלו, לבחירת חלופה אנושית יותר ועוד.

עורך דין מעצרים: האם הוא באמת יכול לעזור?

עורך דין מעצרים הוא כינוי לבעל מקצוע אשר אחד מתחומי ההתמחות שלו הוא ייצוג חשודים ונאשמים, המובאים לבית המשפט לדיון בהארכת מעצר. זהו תפקיד המחייב ניסיון ומיומנות מקצועית גבוהה מאוד, שכן ניהול אפקטיבי וחכם של המצב יכול למנוע שלילת חירותו של אדם.
עורך דין מעצר מנוסה, יכול לקצר את משך המעצר ואך להביא לביטול שלו, לבחירת חלופה אנושית יותר ועוד.

למה אסור לוותר על עו"ד מעצרים?

כל עוד מתקיימת חקירה – החשוד הוא בחזקת חף מפשע. גם לאחר הגשת כתב אישום, הנאשם הוא בחזקת חף מפשע, כל עוד לא הוכחה אשמתו, והשופט לא קבע כי יש להרשיע אותו. משום כך, שלילת חירותו של אדם במקרה מעצר בית, היא ענישה חמורה בפני עצמה – עוד הרבה לפני שהוכחה אשמתו. אמנם קיימות עילות מוצדקות בעיני החוק לביצוע מעצרים, אולם מעצרי אדם, גם אם נעשו כחוק – כדי להגן על הציבור מפני פגיעה אפשרית, או כדי למנוע ניסיון חבלה במאמצי החקירה – הם פעולות קשות, אשר פוגעת בעצור ברובד הנפשי, הפיזי, הרגשי, במשפחתו, בשמו הטוב, ביחסים עם מקום העבודה, עם חברים וכן הלאה. משום כך, חשוב לנקוט פעולה משפטית מקצועית, מהירה, איכותית ואפקטיבית, לצורך מניעת המעצר, קיצור, או בחירת חלופות, בעזרת עורך דין מעצרים.

דרכי פעולה אפשריות של עורך דין מעצרים מיומן

לצורך טיפול אפקטיבי בתיק הלקוח, עורך דין מעצרים פועל במספר מישורים אפשריים לצמצום הנזק ללקוח:

 • חקירה צולבת של נציגי המשטרה – כדי לאתר כשלים בתהליך החקירה ולהטיל ספק בצורך להארכה.
 • הצעת חלופות מעצר – בעזרת עורך דין מעצרים מיומן, ניתן לשכנע את בית המשפט לבחור בחלופות, הפקדת ערבות, מניעת התרועעות עם אנשים מסוימים ועוד. חלופות אלה מיועדות לספק את הצורך בהגנה מפני שיבוש הליכי חקירה, ניסיון בריחה מהארץ או פגיעה בציבור, על ידי נקיטת פעולה שהיא הרבה פחות אגרסיבית כלפי החשוד.
 • הצגת נסיבות אישיות רלוונטיות – עורך דין מעצרים יציג נסיבות אישיות שונות היכולות להצדיק התחשבות בעצור ולהביא לקיצור מעצר, בחירה בחלופות ואף ביטול.

עורך דין פלילי מעצרים

עורך דין מעצרים יכול ללוות את הלקוח שלו לאורך כל שלושת שלבי המעצר המתקיימים בהליך הפלילי:

  לייעוץ משפטי:

  1. מעצר ימים בהליכי חקירה – מתחיל מרגע מעצר החשוד בתחנת המשטרה, לפני הגשת כתב אישום. כלי זה מיועד לאפשר המשך חקירה תוך מניעת שיבוש הליכי חקירה על ידי החשוד. זהו כלי שיש לחדש אותו מיום ליום ולכן הוא נקרא מעצר ימים.
  2. מעצר הצהרת תובע – עם סיום החקירה הפלילית ועד להגשת כתב אישום, כאשר החשוד עדיין נתון במעצר ימים, התביעה יכולה לבקש מהשופט הארכה עד חמישה ימים, לצורך הכנת כתב אישום והגשת בקשה. במהלך זה, התביעה מצהירה כי בדעתה להגיש כתב אישום, תוך פירוט העבירות המיוחסות לחשוד. על התביעה להוכיח כי מדובר על עבירות חמורות, שלא מאפשרות חלופה או שחרור.
  3. מעצר עד תום ההליכים – מוגש יחד עם כתב אישום, כאשר מדובר על עבירה חמורה המעידה על מסוכנות של הנאשם, או כאשר קיים חשש ממשי לשיבוש הליכי משפט, פגיעה בראיות, או בעדים וכן הלאה. במקרים הללו, התביעה יכולה לבקש לעצור את הנאשם עד תום ההליך הפלילי. תפקידו של עורך דין מעצר הוא ללוות את הלקוח בתקופה זו.

  למרות האמור מעלה, חשוב לחזור ולציין – מערכת המשפט לא ממהרת לעצור אדם ולא שוכחת לרגע כי אדם אינו אשם כל עוד לא הוכחה אשמתו. גם המערכת מבינה היטב כי מעצר אדם לצרכי חקירה, או עד סיום ההליכים, היא כליאה לכל דבר. משום כך, ייעוץ מוקדם של עורך דין מעצר הוא חיוני, לצורך מימוש מקסימלי של הזכויות מול המערכת.

  פס"ד של משה גלעד

  סוג מעצרמהות המעצרמשך זמן המעצר
  מעצר ימיםמיועד להחזיק את הנאשם בתחנת המשטרה לצרכי חקירה אינטנסיבית ו/או מניעה של שיבוש הליכי משפט ולפני הגשת כתב אישום כנגדומדי יום יש לחדש את המעצר בצו שופט ל- 24 שעות נוספות. עורך דין מעצרים מקצועי ומנוסה יכול למנוע את הארכת המעצר
  מעצר הצהרת תובעתקופת מעצר זו נעה בין סיום החקירה ועד להגשת כתב האישום בפועל. במקרה זה מדובר על עבירות חמורות יחסית שמבחינת התביעה לא ניתן לפעול בחלופות אחרותהארכת מעצר זו מאושרת בצו בית משפט ומשכה עד חמישה ימים נוספים מתום החקירה
  מעצר עד תום ההליכיםמעצר זה נועד להחזיק את הנאשם מבודד מהחברה מרגע הגשת כתב האישום ועד למתן פסק הדיןעד 30 ימים, במידה והמשפט לא התחיל בפרק זמן זה. עד 9 חודשים, במידה והתחיל משפט אך עדיין לא ניתן פסק דין, אך ישנה אפשרות הארכה על ידי שופט

  מיצוי זכויות עצור

  אחת מזכויות היסוד של עצורים ונחקרים בישראל הוא להיוועץ עם עורך דין מעצרים ללא דיחוי. לכן, כאשר עצור או נחקר מבקש להיפגש עם עורך דין, על המשטרה לעצור את החקירה באופן מיידי, לאפשר לעצור ליצור קשר עם בעל המקצוע ולהמתין להגעתו. יחד עם זאת, במקרים רבים עצורים כלל אינם מודעים לזכויותיהם, לא יודעים כיצד יש לנהוג במהלך חקירה, לא יודעים כילכל אמירה ומעשה שלהם יכולות להיות השלכות משפטיות חמורות ואף לא יודעים מתי כדאי לשמור על זכות השתיקה. עורך דין מעצר יכול לבחון את נסיבות המקרה בהתאם לגרסת הלקוח והמידע שנמסר לו על ידי המשטרה, כדי לייעץ ללקוח כיצד לנהוג. בנוסף, מפגש עם עורך דין מעצר משמש גם בתור הכנה לקראת חקירה פלילית, או לקראת דיון הארכה, ליווי וייצוג משפטי לאורך חקירה והליך השחרור.

  האם המעצר מוצדק? צריך לשאול עורך דין מעצרים!

  משטרת ישראל רשאית לעצור אדם במקרים מסוימים בלבד, ואותם עורך דין מעצר יכול לבדוק:

  • קיים חשד סביר כי הוא עבר עבירה שדינה 3 חודשי מאסר או יותר – עוון או פשע.
  • קיים חשש סביר כי החשוד עלול להוות סכנה לבטחון הציבור, לבטחונו של אדם אחר, או לבטחון המדינה.
  • קיים חשש סביר כי החשוד עלול לנסות להימלט או להתחמק מתהליכי חקירה ומשפט.
  • קיים חשש כי החשוד עלול לשבש הליכי חקירה ומשפט.
  • אם האדם נחשד בעבירה שדינה מאסר עולם.
  • אם קיים חשד לעבירה שבוצעה באכזריות תוך שימוש בנשק.
  • אם העבירה נוגעת לפקודת הסמים המסוכנים וכן הלאה. אם זהו אכן המצב, עורך דין מעצרים יכול לבדוק את הנושא ולמצוא פרצה.

  פס"ד של משה גלעד

  מקצוען בעל התמחות ספציפית בליווי מעצרים, יכול לבחון האם אכן מדובר במעצר מוצדק ולהבטיח כי לקוחו יוכל לממש את זכויותיו מול המערכת במלואן. לסיכום, עורך דין מעצרים מספק שירות חיוני, לכל אדם שנמצא בסיכון או שברגעים אלה נמצא באחד כמו מעצר מנהלי, מכל סיבה שהיא. אם גם אתם מחפשים ייעוץ משפטי, או ליווי בהליך, לצורך מימוש מלא של זכויותיכם וצמצום הנזק – צרו איתנו קשר!

  עורך דין מעצרים: שאלות ותשובות

  מעצר מהווה למעשה שלילת חירותו של אדם עוד לפני שנמצא אשם בביצוע עבירה מסוימת בתום הליך משפטי. לכן, לא מדובר בהחלטה קלת דעת לאפשר מעצר, והדבר מיועד למקרים בהם אדם עשוי לסכן את הציבור או את עצמו וכאשר הוא עשוי בתנאי חירות וחופש לפעול על מנת לשבש את הליכי החקירה והמשפט. על מנת לעצור אדם, על גורמי האכיפה להוכיח כי קיימות עובדות ברורות לצרכי המעצר, כי העילה לגיטימית וכמו כן, שאין חלופה מתקבלת על הדעת עבור המעצר. מבחינת פרקי הזמן, ניתן לעצור אדם החל מפרק זמן מינימלי של עד 24 שעות ועד לפרקי זמן ארוכים יותר, עד תום ההליכים, ל-9 חודשים ואף למעלה מכך. עורך דין מעצרים יכול להביא לשחרור אדם ממעצר ולמנוע את הארכתו.
  לכל אדם, גם אם נעצר, תקפות עבורו מספר זכויות שכוללות את זכות השתיקה וכמו כן, זכות היוועצות עורך דין מקצועי אשר מנוסה בכל הקשור למעצרים. המעצר עצמו נועד להחזיק את החשוד על מנת שלא יפגע בעצמו, בציבור או יפעל לשיבוש הליכי חקירה, כאשר בזמן המעצר מבוצעת חקירה מקיפה וכל מה שנאמר נרשם ועשוי לעמוד כנגד הנאשם לצרכי הגשת כתב האישום ובזמן המשפט. לכן, חשוב מאוד ליצור קשר עם עורך דין מעצרים על מנת לקבל ייעוץ מלא כיצד להתנהל בחקירה וכמו כן, על מנת להביא לשחרור מהיר ממעצר ולהתכונן נכון יותר להמשך סדר הדין הפלילי.
  עורך דין מעצרים מכיר את כל דרכי הפעולה והתחבולות המשטרתיות ולכן ראשית כל מנחה את העצור כיצד להתנהל אל מול החקירה המשטרתית. בה בעת, עורך הדין יכול למצוא דופי בהתנהלות המשטרה בכל מה שקשור למעצר, האם הוא בוצע על פי כל הנהלים הנכונים, האם אכן יש למשטרה עילה לבצע את המעצר, לשכנע כי הנאשם אינו מסוכן לציבור ואינו עתיד לשבש הליכי חקירה, להוכיח את חפותו ואי מעורבותו של הנאשם במה שמיוחס כנגדו וכמו כן, לבקש מהמדינה חלופות מתבקשות למעצר בתחנת המשטרה, כגון מעצר בית, שחרור בערבות או שחרור בתנאים מגבילים אחרים, כגון צו מניעת יציאה מן הארץ ועוד.
  ישנם סוגים שונים של מעצרים, שכוללים מעצר ימים, מעצר הצהרת תובע וסוג המעצר הממושך ביותר שקרוי מעצר עד תום ההליכים, שיכול להימשך פרק זמן רב ביותר. אין זה משנה באיזה סוג מעצר מדובר ובאיזה שלב, חשוב מאוד לפנות אל עורך דין מעצרים מקצועי ומנוסה. כמובן שרצוי לפנות אליו בשלב כמה שיותר מוקדם, על מנת שידריך כיצד להתמודד עם החקירה המשטרתית בעת המעצר, מה שיתרום מאוד בהמשך, אך בכל שלב הדבר אינו מאוחר מידי. התערבות עורך הדין יכולה להביא לשחרור מהיר ומניעת הארכת המעצר, לעיתים תוך ערעור על כל תיק התביעה עד לזיכוי מלא של הנאשם. ככל שעורך הדין מעורב יותר בהליך, כך גם ניתן להגיע להסכמות כאלה ואחרות עם התביעה, במסגרת של עסקת טיעון.
  ראשית כל, יש לבחור עורך דין מעצרים אשר מתמחה בכך – עורך דין פלילי בעל רקורד עשיר ומגוון בתחום, כזה שמכיר את הנפשות הפועלות במשטרה, בפרקליטות ואת השופטים בבית המשפט שבו תתנהל התביעה. בנוסף, יש לבחור בעורך דין שמתמחה בסוג העבירה המיוחסת לנאשם, בין אם מדובר בעבירת אלימות, עבירת סמים, עבירת מין, עבירת צווארון לבן והלבנת הון וכו'. היבט חשוב נוסף הוא הזמינות הגבוהה של עורך הדין והיכולת שלו להגיע אל הלקוח שלו בכל שעות היום והלילה על מנת להעניק לו ייעוץ וליווי מלא בזמן המעצר ואחריו. רצוי גם לבחור בכזה שפועל באזור שבו עצורים, מה שיאפשר לו להגיע מהר יותר, וכאמור, גם ישפר את הסיכויים שהוא יכיר את אנשי המשטרה והחוקרים, מה שבהחלט יכול לעזור בהתנהלות מולם.

  לשיחה עם עו"ד דילוג לתוכן