עורך דין עבירות מין

עורך דין עבירות מין

עורך דין עבירות מין הוא בעל התמחות ספציפית, ניסיון והיכרות מעמיקה עם התחום המשפטי בישראל. החשיבות בקבלת ליווי משפטי היא קריטית, שכן מדובר על קטגורית העבירות החמורה ביותר בחוק הישראלי. היות שמדובר בשילוב המצער בין פגיעה פיזית ונפשית של הקורבן לצד אלמנט של סכנה מצד התוקף. בהתאם לכך, חוק העונשין גם קובע עונשים חמורים.

עורך דין עבירות מין

עורך דין עבירות מין

עורך דין עבירות מין הוא בעל התמחות ספציפית, ניסיון והיכרות מעמיקה עם התחום המשפטי בישראל. החשיבות בקבלת ליווי משפטי היא קריטית, שכן מדובר על קטגורית העבירות החמורה ביותר בחוק הישראלי. היות שמדובר בשילוב המצער בין פגיעה פיזית ונפשית של הקורבן לצד אלמנט של סכנה מצד התוקף. בהתאם לכך, חוק העונשין גם קובע עונשים חמורים.

המונח פגיעות מיניות נחשב לרחב ביותר ומאגד תחתיו סוגים רבים של פגיעות בעלות רמות ענישה שונות בחוק. אלו קשורות באופן ישיר או עקיף למיניות וכוללות הטרדות מיניות, תקיפה ועוד. הן עלולות להשפיע על הנפגע בפן הפיזי והנפשי, ובמאמר זה נסקור את הנושא ונרחיב על התייחסות החוק והמשפט. לרבות הדבר, נדבר על חשיבות עורך דין עבירות מין, אשר הסתייעות בו יכולה לשנות את חיי האדם. מתי צריך עורך דין? באילו מקרים הוא יכול לסייע? מהי הענישה ומהן הנסיבות המקלות?

משה גלעד, שופט בדימוס, בריאיון בערוץ 5, מייצג אישה מתלוננת

לפי שפונים אל עורך דין עבירות מין, חשוב לדעת מה נחשב כעבירה

פגיעות המין בישראל מופיעות בחוק העונשין, התשל"ז-1977. כפי שכבר אמרנו בפסקת הפתיחה, הן קשורות במיניות ובאות לידי ביטוי באמצעות מגע בגוף קורבן העבירה, הצגת מראות מיניים לנגד עיניו, דיבורים בעלי אופי מיני המהווים מטרד ועוד. ישנם מספר סוגים שונים של פגיעות מסוג זה עליהן נפרט בהמשך.

  לייעוץ משפטי:

  עבירות מין חוק העונשין והחוק למניעת הטרדות מיניות

  כשמדובר על עבירות מין חוק העונשין מגדיר את המקרים אשר ייקבעו ככאלו. יתר הפגיעות מוגדרות בחוק למניעת הטרדה מינית.

  פגיעות המין הנכללות בחוק העונשין, התשל"ז-1977, הן:

  • אינוס (סעיף 345)
  • בעילה אסורה בהסכמה (סעיף 346)
  • מעשה סדום (סעיף 347)
  • יחסים מיניים בין מטפל נפשי לבין מטופל (סעיף 347א)
  • מעשים מגוננים (סעיף 348)
  • מעשה מגונה בפומבי (סעיף 349)

  הענישה החמורה ביותר הניתנת בגין אלו יכולה להגיע עד ל-20 שנות מאסר בפועל לפי החוק. יתרה מכך, החוק מאפשר הקלה מקסימלית של עד רבע מתקופת המאסר, אלא אם מדובר בנסיבות חריגות. עורך דין עבירות מין יוכל לסייע במקרים אלו להקלת או הגברת הענישה, בהתאם ללקוח אותו הוא מייצג.

  המעשים המוגדרים כהטרדה מינית לפי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1988, הם:

  • סחיטה באיומים, כמשמעותה בסעיף 428 לחוק העונשין, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הינו בעל אופי מיני
  • מעשים הנחשבים כמגונים
  • הצעות חוזרות בעלי אופי מיני המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי הוא אינו מעוניין בכך
  • התייחסות מבזה או משפילה בקשר למינו או למיניות אדם
  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני או התייחסויות חוזרות המופנות לאדם המתמקדות במיניותו

  עורך דין עבירות מין

  עבירות מין התיישנות: כיצד עו"ד עבירות מין יוכל לסייע?

  כאשר חולפות השנים מביצוע העבירה, נפגעים רבים חוששים מפנייה לרשויות החוק. אחד הדברים החשובים בפועלו של עורך דין עבירות מין הוא לבדוק את שאלת ההתיישנות. היות שאם חלפה, לא תינתן אפשרות לפתוח בהליכים משפטיים. זאת ועוד, בנושא עבירות מין התיישנות חלה על הליכים שונים, והייעוץ המשפטי עוסק באילו הליכים משפטיים כדאי יהיה לפתוח. ראוי להדגיש כי שאלת ההתיישנות היא מורכבת ומשתנה לפי טיב העבירה, נסיבות העניין, גיל הקורבן, קרבת הפוגע ועוד. לפיכך, נדרש להתייעץ עם גורם מקצועי אשר מומחה בתחום.

  השפעה על דרגות החומרה

  החוק היבש קובע כי כל עבירה מינית נחשבת כפלילית והיא חמורה מאוד, ולכן עורך דין עבירות מין חשוב מאוד במקרים כאלו. למרות זאת, קובע החוק רמות חומרה שונות בהתאם לרמת הפגיעה, התכנון, ההבנה והמסוכנות של עבירה ספציפית. התייחסות החוק לרמות החומרה השונות באות לידי ביטוי ברמות הענישה השונות.

  דרגת חומרה פחותה

  התערטלות בציבור או בפני אדם שלא הביע הסכמה, כמו גם התבטאות בעלת אופי מיני כלפי גבר או אישה שאינם מעוניינים ולא הביעו הסכמה לכך.

  דרגת חומרה גבוהה

  מקרים בהם בית המשפט צפוי לפסוק את העונש המקסימלי האפשרי הם במקרי עבירות מין במשפחה, קרי פגיעות מיניות כלפי קטינים, בתוך המשפחה, ניצול יחסי מרות במסגרת העבודה, אלימות פיזית קשה או סחיטה באיומים וגרימת חבלה. העונש המקסימלי לפי חוק ניתן אף במקרי פגיעה במסגרת הצבא, ואלו נחשבים חמורים ביותר עקב ניצול יחסי המרות הנוקשים במסגרת זו. בגלל רגישות הנושא, יש לפנות לייעוץ עורך דין עבירות מין אשר יידע כיצד לייצג את הנפגעים.

  פגיעות מיניות חמורות

  בקבוצה זו נכללים מקרים בהם התרחשה פגיעה פיזית ברורה לצד פגיעה נפשית. חוק העונשין קובע כי אלו נחשבים כעבירה בכל מקרה אשר במהלכו התבצעה החדרת איבר מין, או כל איבר גוף אחר, תוך כפייה וללא הסכמת האישה הנפגעת. מנגד, אם המעשה בוצע נגד גבר, העבירה מוגדרת בצורה אחרת לפי החוק. עורך דין עבירות מין יוכל לסייע בתמרון בין דרגות החומרה השונות.

  דרגת חומרהדוגמאותענישה
  דרגת חומרה פחותההתערטלות במרחב הציבורי, אוננות גלויה או נסתרת בציבור (ברחוב, באוטובוס), התחככות באדם אחר, התבטאות בעלת אופי מיני בעל פה כלפי מי שאינו מעוניין בכך ועודבדרך כלל מקובל לייחס לעבירות אלו עד שנת מאסר בפועל כאשר על פי רוב השופטים נוטים שלא לפסוק את הענישה המקסימאלית
  דרגת חומרה גבוההפגיעות מיניות במשפחה, ניצול יחסי מרות, פרסום תמונות או סרטונים בעלי אופי מיני בהם מופיע אדם וללא ידיעתו/הסכמתואלו זוכות ליחס מחמיר בעיני מערכת המשפט, שבסיכוי גבוה יכולה לפסוק את הענישה המקסימאלית – תקופה שנעה בדר"כ בין שנה לעשר שנים של מאסר
  פגיעות חמורות ביותראונס, מעשה הנחשב כסדום, פגיעה מינית בקטינים, פגיעות מיניות תוך הפעלת אלימותענישה מקסימאלית שיכולה להגיע ל-20 שנות מאסר בפועל. עורך דין עבירות מין ינסה להשיג במקרים שכאלה עסקה עם התביעה, במטרה להפחית את סעיפי האישום מדרגה חמורה ביותר לדרגה פחות חמורה

  עבירות מין באינטרנט וסיוע עורך דין עבירות מין

  מקובל לחלק את פגיעות המין ברשת למספר סוגים:

  • כאשר הגלישה באינטרנט משמשת לצורך יצירת קשר, יוזמה ותכנון מפגש בחיים האמיתיים לצורך פגיעה מינית
  • ביצוע מעשים מיניים של העבריין בעצמו או באחר, תוך צפייה בהם או שידור שלהם לאחר
  • הטרדות מיניות מקוונות
  • פרסום חומר פדופילי, החזקה וצריכת תוכן זה
  • חוק הסרטונים – פרסום או הקלטת תכנים מיניים מבזים ומשפילים אודות אדם אחר

  חשוב להבין כי המדינה מקדישה מאמצים רבים ללכידה וענישת עבריינים מיניים ברשת, גם אם הם פועלים ממדינה אחרת. הענישה בחוק בגין פגיעות אלו נחשבת חמורה למרות שבוצעה באמצעות האינטרנט, ולכן חשוב להיעזר בשירותי עורך דין עבירות מין המנוסה בתחום.

  חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין

  חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006, פועל במטרה להגן על הציבור, והוא עושה זאת באמצעות ביצוע הערכות מסוכנות בנוגע לעבריינים. כמו כן, מתבצעים פיקוח, מעקב ושיקום מונע לעבריינים במטרה למנוע מקרים אלו שוב.

  החוק מתחלק לשלושה חלקים, והם:

  • מאמץ לחולל שינוי פנימי בעבריין באמצעות תכנית שיקום מניעתי הנבנית באופן אישי
  • מעקב ופיקוח חיצוני על העבריין בקהילה
  • קביעת מערכת הערכות מסוכנות לעבריין. הערכה זו אמורה לענות על השאלה באיזו מידה עבריין המין עלול לשוב ולבצע פגיעה זו שוב באישה או גבר אחרים.

  מתי צריך עורך דין עבירות מין?

  פגיעות מיניות הינן מעשים הנעשים בגבר או אישה, והן כוללות פגיעה מילולית ואף מעשים פיזיים. בגלל הספקטרום הרחב של פגיעות אלו, שורה ארוכה של מעשים שונים יכולה להביא למצב בו אדם זקוק לשירותי עורך דין עבירות מין. בנוסף, חשוב להבין כי הרשויות לרוב שואפות להטיל עונשי מאסר על חשודים ונאשמים ולכן, ליווי משפטי נאות, מקצועי ורציני, הוא לעיתים קרובות הדבר היחיד שיכול להגן על החשוד מפני פגיעה חסרת תקנה הבאה לידי ביטוי לא רק בעונשי מאסר חמורים, אלא גם ובעיקר באות קלון חברתי חמור הפוגע בחשוד ברבדים רבים כדוגמת הרובד החברתי, הנפשי, המקצועי ועוד. למעשה, גם לאחר שחרור ממאסר, אדם שהורשע ממשיך להתנהל תחת פיקוח של יחידה מיוחדת.

  מתי עו"ד עבירות מין יכול לסייע?

  עו"ד עבירות מין יכול לסייע במידה משמעותית ואף לשנות מהותית את השתלשלות העניינים, כמו גם את השלכות המקרה, בכל מקרה של חשד או האשמה,. להלן רשימת העבירות הרלוונטיות:

  • קיום פעילות מינית עם אישה, ילדה או נערה ללא הסכמה חופשית.
  • מעשה שנעשה לצורך סיפוק, גירוי או ביזוי מיני.
  • עשיית מעשה מיני בפני אדם אחר, בציבור, ללא הסכמתו, כמו חשיפת איברים מוצנעים. המחוקק מגדיר עבירה מסוג זה בסעיף 349א לחוק העונשין.
  • החדרת איבר או חפץ לפי הטבעת, או לפה של גבר אחר ללא הסכמתו.
  • בעילת קטינה בין הגילאים 16-14, שלא יכולה להסכים לקיום יחסים מיניים לפי החוק. פגיעה מינית בקטינים בתוך המשפחה שהיא נחשבת כעבירה החמורה ביותר לפי החוק.

  ייעוץ של עורך דין בעת חקירה משטרתית

  החקירה המשטרתית היא אחד השלבים החשובים והמכריעים ביותר בחוק. היא נחשבת שלב מפחיד ומאיים עבור הנחקר, וזאת כיוון שהמשטרה מפעילה אמצעים רבים במטרה להשיג ראיות ולהגיש כתב אישום. יחד עם זאת, קיימות הגדרות ברורות להתנהגות מותרת של החוקרים, אותן כדאי להבטיח בעזרת עורך דין עבירות מין מתאים. ראוי להבין עורך הדין הוא גם האדם היחיד שיכול להכין את החשוד באופן מיטבי לקראת החקירה ולסייע לו להימנע מאמירות הניתנות לפרשנויות שונות או עלולות לצאת מהקשרן. כמו כן, ליווי גורם מקצועי בשלב החקירה גם יכול למנוע פגיעה בזכויות החשוד, או לחילופין, להוכיח כי התרחשה פגיעה בזכויות החשוד, המובילה לפגיעה בחומר הראיות ואף לביטול כתב אישום. מבחינה סטטיסטית, ראוי לציין כי לפי דו"ח סיכום פעילות הפרקליטות, נמשכת מגמת העלייה במספר כתבי האישום שהוגשו ע"י הפרקליטות בנושא. בהשוואה לשנת 2020, מדובר בעלייה של כ-7% לעומת 2019 ובעלייה של כ-30% בתוך חמש שנים.

  עו"ד עבירות מין יכול לסייע בהקלת הענישה

  כאמור, פגיעות אלו נחשבות חמורות מאוד בישראל וכך גם רמת הענישה, ולכן עורך דין עבירות מין חשוב מאוד. הענישה המקסימלית יכולה להגיע לתקופות מאסר בפועל לעד 20 שנה בהתאם לנסיבות. זאת לרבות מתן פיצויים לקורבן, קנסות לאוצר המדינה וצו פיקוח על עבריינים מיניים שיכול להימשך גם 5 שנים לאחר שחרור ממאסר. רמת הענישה נקבעת בהתאם לרמת החומרה, וניתן להפחית אותה בעזרת איש מקצוע, בהתאם לנסיבות. קיימת חשיבות רבה להתייעצות עם עורך דין עבירות מין עוד בשלב החקירה המשטרתית, כדי להבין את מהות הפגיעה המיוחסות ואת הדרך הנכונה להסביר את המעשים לחוקרי המשטרה, וכפי שראינו בפסקה הקודמת, מספר כתבי האישום נמצאת במגמת עלייה.

  נסיבות מקלות על ענישה

  נוסף על הבנת נסיבות המקרה, היכולת להוביל להקלה על הענישה ואף לביטול תלונה או זיכוי במשפט, קיימת אפשרות הצגת נסיבות מקלות משמעותיות, אשר יכולות להוביל את השופטים להקל על עונשי המאסר. להלן רשימת נסיבות מקלות שניתן להציג בפני השופטים:

  • עבר חיובי של הנאשם
  • תרומה לציבור
  • היעדר עבר פלילי
  • עדים המעידים על אופיו הטוב של הנאשם
  • הבעת חרטה ולקיחת אחריות על המעשים
  • הבעת רצון לפצות את המתלוננת על הפגיעה
  • נסיבות אישיות קשות של הנאשם או הקרובים לו

  לסיכום, קיים מרחב תמרון רב בידי בית המשפט בנושא זה, אך הנטייה בתוך הפרקליטות היא להחמיר עם הנאשמים. לכן, חשוב להתגונן בכל הכלים ובכל העוצמה, כבר בשלב החקירה במשטרה, בעזרת עורך דין עבירות מין.

   לייעוץ משפטי:

   איך לבחור עורך דין עבירות מין מתאים?

   ייצוג מקצועי מחייב שילוב בין מקצועיות וניסיון, ה חשוב לבחור עו"ד עבירות מין בעל ניסיון רב, הואיל וזהו נושא הנחשב רגיש וחמור גם ביחס לעבירות פליליות אחרות.

   עו"ד עבירות מין הפועל בתחום צריך לנהל תיק פלילי מורכב, אף על פי המראה הרשוני שבו נראה כי העבירה הנדונה היא לא חמורה וכי אפשר להתמודד לבד עם השלכותיה. תפקידו במקרה זה הוא לעזור ללקוח בשלבי המשפט, ואף להתמודד עם הסיטואציה המורכבת באופן האופטימלי ביותר שניתן עפ"י החוק, תוך ביצוע פעולות מקצועיות ונחושות במטרה לספק לו את הייעוץ הטוב ביותר.

   היבטים לבחירת עורך דין עבירות מין המתאים

   • התמחות ספציפית בייצוג עבריינים: חשוב לבדוק את רמת הניסיון שיש לעורך הדין עם תיקים בתחום המשפטי, בפרט תיקים קודמים בתחום.
   • המלצותיהם של לקוחות קודמים: "אין חכם כבעל ניסיון". כדאי לנסות לשוחח עם לקוחות קודמים של אותו עו"ד עבירות מין, לקרוא חוות דעת שנכתבו עליו או לקרוא פסקי דין של תיקים בהם טיפל.
   • היכרות טובה עם בית המשפט בו התיק שלכם יידון: היכרות טובה עם התובעים בתיק והשופטים מאפשרת לעורך הדין לדעת מראש מהו היחס אותו צפוי לקבל הלקוח שלו באותו בית משפט, ובאיזו גישה כדאי לו לנקוט לצורך הגנה עליו.
   • אסטרטגיה נבחרת: לאחר שיחת ייעוץ ראשונית, חשוב לשאול את עורך הדין שלכם באיזו אסטרטגיה הוא ממליץ לנקוט, וזאת במטרה להבין אם גישה זו מתאימה ונכונה עבורכם.

   עורך דין עבירות מין: ייצוג חשודים

   מטבע הדברים, לא כל חשוד הוא גם עבריין. יחד עם זאת, חפים מפשע רבים, הנאשמים בעבירה פלילית קשה שיש עימה קלון, נאלצים להתמודד עם בושה גדולה בגין המעצר והחקירות. במקרים רבים ישנה גם עיתונות רודפת או ארגונים העומדים לצד המתלוננים, הגורמים להידרדרות ביחס אל החשוד, עד כי הוא נותר בודד במערכה, כאשר רק עורך הדין לצידו, ולכן רצוי שיהיה לו עורך דין עבירות מין בעל ניסיון רב.

   לסיכום, באופן כללי, ואם אתם מתגוררים בצפון, עורך הדין צריך להיות בעל התמחות ספציפית בתחום, וזאת במטרה לייצג באופן מיטבי את הקליינט. ייעוץ משפטי איכותי לאורך החקירה, הגשת התביעה והמשפט עצמו, מאפשרים במקרים רבים לסיים את שלב החקירה ללא הגשת כתב אישום, לסיים תהליך משפטי בזיכוי או להפחית משמעותית את רמת הענישה. בין אם אתם מואשמים בעבירה קלה ובין אם אתם מואשמים בעבירה חמורה, חשוב לפנות אל עורך דין עבירות מין מתאים בהקדם האפשרי!

   *להלן ריכוז נתונים סטטיסטיים בנוגע לעבירות מיניות

   במידה והייתם מעורבים במקרים מסוג זה, פנו אל משרד עורך דין עבירות מין, משה גלעד, ואנו נסייע לכם באמצעות הניסיון הרב העמוד לרשותנו.

   עורך דין עבירות מין: שאלות ותשובות

   עורך הדין הינו הישות המקצועית עבור נאשמים בעבירות מיניות או הטרדה מינית וזאת על מנת להימנע מאישומים פליליים ותביעות אזרחיות. בחוק העונשין מפורטות מספר התנהגויות שנחשבות אסורות – אונס, עבירה הנחשבת בתור אסורה בהסכמה, יחסים מיניים במסגרת יחסים בין מטופל למטפל, מעשה הנחשב כמגונה באופן פרטי או בפומבי. כל התנהגות שכזאת כוללת תחתיה פגיעות שונות שהמשותף לכולן הוא הקשר למיניות, מגע בגוף של אדם אחר שנחשב הקורבן, דיבורים פוגעים ועוד. לצד חוק העונשין ובמטרה להפחית את התופעה, חוקק גם החוק למניעת הטרדות מיניות שכולל סחיטה באיומים בעלות אופי מיני, מעשים מגונים, פרסום תמונות וסרטונים בעלי אופי מיני ללא הסכמה ועוד.
   עורך דין עבירות מין מלווה את לקוחותיו לאורך כל סדר הדין הפלילי ולכן כדאי מאוד להסתייע בו החל מהשלבים הראשונים. עורך הדין יכול להביא את הנאשמים לכדי שחרור מהיר תוך זניחת כל האישומים כנגדם, לשחרר ממעצר לחלופות הרבה יותר מקלות, להכין את הנאשם לחקירה מוצלחת יותר ובכך למנוע טעויות שיעלו ביוקר, להגיע לעסקת טיעון עם הפרקליטות תוך כדי הפחתת בדרגת החומרה של סעיפי האישום, להטיל דופי בממצאים המשטרתיים ולהביא לזיכוי הנאשם או לחלופין, לנהל את המערכה בבית המשפט תוך ניסיונות לזכות את הנאשם. עורך דין מיומן יכול לטעון בצורה הנכונה לגבי נסיבות מקלות כגון היעדר עבר פלילי, מוניטין חיובי, הבעת חרטה, נסיבות אישיות ועוד, כל מקרה לגופו.
   בשל ההשלכות הכבדות על חיי מי שהורשע בכך (מאסר, פיצויים, כתם פלילי, פיקוח לאורך שנים), חשוב מאוד לבחור עורך דין עבירות מין שהוא לא פחות מהטוב ביותר. לכן, התעקשו לבחור בעורך דין שזוהי התמחותו הפרטנית ושמאחוריו כבר אינספור תיקים דומים שהסתיימו בהצלחה. העדיפו גם להתקשר עם עורך דין שפועל באזור מגוריכם ושהינו בעל מוניטין טוב, הדבר חשוב להתנהלות מול הישויות השונות שפועלות בזירה המשטרתית (קצינים, חוקרים, פרקליטות) והמשפטית (השופטים עצמם) וקביעת אסטרטגיית הפעולה הנכונה מולם. שימו לב גם שיש כימיה בין אישית טובה בינכם ובין עורך הדין, שהוא זמין עבורכם באופן תמידי ושהוא מצייר בפניכם את התמונה המלאה, תך כדי קביעת שיטת הפעולה שמתאימה לכם.

   לשיחה עם עו"ד דילוג לתוכן