מתן או קבלת שוחד – שני צדדים לאותו מטבע

מתן או קבלת שוחד – שני צדדים לאותו מטבע

עבירת שוחד היא עבירה פלילית, בין אם מדובר על מתן שוחד או על קבלתו לפי החוק בישראל, שני הצדדים חייבים באשמה ביחד ולחוד, גם אם מדובר על קבלת שוחד חלקי, בסמוך לביצוע עבירה או לאחר מכן. עבירה מהסוג הזה פוגעת בטוהר המידות, בכללי מנהל תקין, באמון הציבור ובשלטון החוק עצמו, שכן היא מערבת לרוב אנשי ציבור הנמצאים בעמדות כוח וסמכות, ביניהם אף שופטים, ראשי רשויות, פוליטיקאים, מנהלי ארגונים ועוד. על כן, מיוחסת לעבירות אלה חומרה רבה בעיני החוק בישראל.

מתן או קבלת שוחד – שני צדדים לאותו מטבע

עבירת שוחד היא עבירה פלילית, בין אם מדובר על מתן שוחד או על קבלתו לפי החוק בישראל, שני הצדדים חייבים באשמה ביחד ולחוד, גם אם מדובר על קבלת שוחד חלקי, בסמוך לביצוע עבירה או לאחר מכן. עבירה מהסוג הזה פוגעת בטוהר המידות, בכללי מנהל תקין, באמון הציבור ובשלטון החוק עצמו, שכן היא מערבת לרוב אנשי ציבור הנמצאים בעמדות כוח וסמכות, ביניהם אף שופטים, ראשי רשויות, פוליטיקאים, מנהלי ארגונים ועוד. על כן, מיוחסת לעבירות אלה חומרה רבה בעיני החוק בישראל.

שוחד היא עבירה פלילית, בין אם מדובר על מתן שוחד או על קבלתו לפי החוק בישראל, שני הצדדים חייבים באשמה ביחד ולחוד, גם אם מדובר על קבלת סכום חלקי, בסמוך לביצוע עבירה או לאחר מכן. עבירה מהסוג הזה פוגעת בטוהר המידות, בכללי מנהל תקין, באמון הציבור ובשלטון החוק עצמו, שכן היא מערבת לרוב אנשי ציבור הנמצאים בעמדות כוח וסמכות, ביניהם אף שופטים, ראשי רשויות, פוליטיקאים, מנהלי ארגונים ועוד. על כן, מיוחסת לעבירות אלה חומרה רבה בעיני החוק בישראל.

לשון החוק

חוק העונשין קובע, כי עובד ציבור הלוקח שוחד בעד פעולה הקשורה בתפקידו, עשוי להיגזר דינו למאסר של 10 שנים. הנותן שוחד לעובד ציבור בעד פעולה הקשורה בתפקידו, עשוי להיגזר דינו למאסר של 7 שנים. רמת הענישה על עבירות אלה עלתה כחלק מהמלחמה בהון שחור, בעבירות הלבנת הון ובנזקים החמורים שהן יכולות לגרום, כמו גם בתופעת השחיתות השלטונית. כחלק ממלחמה זו נקבעו גם קנסות משמעותיים שמטרתם להרתיע אנשים מפני ביצוע העבירות ולמנוע הפסדים כלכליים לציבור בעקבותיהן. חומרת הענישה מבטאת את חומרת העברות בעיני המחוקק, גם בהשוואה לעבירות כלכליות או עבירות צווארון לבן אחרות בכלל. מה זה שוחד לפי החוק בישראל? חוק העונשין קובע: כסף, או תמורה שווה לכסף, שירות או כל טובת הנאה אחרת עשויה להיחשב לשוחד. חשוד, או נאשם בביצוע העבירה עשוי להיות כל אחד מבין הבאים:

 1. עובד ציבור שקיבל כל תמורה שהיא כדי לבצע פעולה במסגרת תפקידו, לנקוט פעולה של אפליה או משוא פנים
 2. כל מי שעסק בתיווך למתן שוחד – כלומר קיבל תמורה כל שהיא כדי להעביר אותה לעובד ציבור לשם ביצוע פעולה במסגרת תפקידו – דינו כדין לוקח שוחד, כלומר 10 שנות מאסר, בין אם קיבל תמורה בעד התיווך ובין אם לא.
 3. כל מי שקיבל תמורה שהיא כדי להניע עובד ציבור לנקוט פעולה במסגרת תפקידו, אף אם לא התכוון לתת שוחד לעובד הציבור – דינו כדין לוקח שוחד.
 4. כל מי שקיבל תמורה כדי להעלים עין מפעולה המתבצעת במסגרת תחום האחריות הציבורי שלו, מתוקף תפקידו.
 5. שיחוד עובד ציבור לצורך ביצוע פעולה במסגרת תפקידו, לצורך נקיטת פעולה של אפליה או משוא פנים.

מתן שוחד

מתן שוחד בא לידי ביטוי כאשר הנותן מבצע העברה של כספים, או טובות הנאה לגורם מסוים, באופן ישיר או עקיף, כדי להשפיע על מהלכים אותם רוצה הנותן לקדם. השיחוד יכול להתבצע על ידי רמיזה, השפעה עקיפה, הבטחה עתידית וצורות שונות של טובות הנאה, כדי לגרום למקבל התמורה לקבל החלטות ולבצע פעולות עם משוא פנים. לדוגמה:

  לייעוץ משפטי:

  • קידום אינטרס אישי
  • קידום אינטרס ציבורי
  • קידום אינטרס משפטי
  • הטיית תוצאות תחרות ספורט, כמו משחק כדורגל
  • הקלה על תהליכי רגולציה ועוד.

  מתן שוחד לעובד ציבור

  לא קיימת הגדרה ברורה של "מיהו עובד ציבור" לעניין זה, שכן במסגרת זו קיימים נושאי תפקידים רבים, שיש להם יכולת השפעה על מהלך תקין של תהליכים הנוגעים לטובת הציבור הכללי. כך לדוגמה, קיימת הגדרה ברורה של עובדי ציבור, כאשר מדובר על שרים, ראשי רשויות, דיינים רבניים, שופטים, מנהלי ארגון ציבורי, חברי כנסת, שוטרים וסוהרים, ואף שופטי כדורגל. אך לצורך העניין, גם מאבטח שעובד בלשכת ראש הממשלה, עשוי להיות מואשם בעבירה בגלל הגישה שיש לו למידע רגיש, או יכולת השפעה אישית על איש ציבור וכן הלאה.

  קבלת שוחד

  קבלת שוחד היא ההסכמה לקבל את ההטבה המובטחת תמורת פעולה המחייבת משוא פנים במסגרת תפקידים שונים, אך בעיקר כאשר היא מתבצעת במסגרת תפקיד ציבורי. עבירה זו נחשבת חמורה יותר מאשר שיחוד, שכן לרוב עבירה זו מבוצעת על ידי אנשי ציבור, שאמון הציבור נתון בידיהם, כמו גם תהליכים ציבוריים חשובים, אמון המערכת הציבורית ועוד. לכן החוק מייחס לה חומרה רבה. למרות זאת, בהתאם לרמת החומרה של העבירה המיוחסת, עם התערבות מהירה של עו"ד פלילי, המתמחה בעבירות צווארון לבן בכלל ועבירות קבלה בפרט, לצד הבעת חרטה על המעשים, ניתן להפחית משמעותית את מידת הענישה ואף להימנע מעונשי מאסר. לסיכום, החוק מייחס חומרה מיוחדת לעבירות אלו, שכן עשויות להיות להן השלכות מרחיקות לכת על הציבור, על מנהל תקין ועוד. יחד עם זאת, קיימות רמות חומרה שונות לעבירה זאת, כמו גם דרכים שונות להתמודד עם האשמות בעבירה זו בהיבט המשפטי. בעזרת עורך דין פלילי בחיפה, אשר מיומן בניהול תיקים דוגמת אלו, ניתן להקל משמעותית על רמת הענישה ואף למנוע מאסר. פנו אלינו למידע נוסף!

  מה מיוחד במקרים של שוחד מיני?

  בנסיבות של שוחד מיני טובת ההנאה שניתנת היא מין. מבין טובות ההנאה שאינן כסף, זו אחת מהבולטות יותר. עשויות להיות לקבלת שוחד מיני השלכות מיוחדות מסוגים שונים. לשם ההמחשה: איש ציבור עשוי להציע לפעול בצורה לא הגונה, תמורת קיום יחסי מין. מקבלת ההצעה עשויה להיות במצב שבו מופעל עליה לחץ כבד לקבל את ההצעה ועשוי להיות גם מצב של יחסי מרות בין שני הצדדים. הן מבחינת הנסיבות האישיות שעבורן היא זקוקה לסיוע של איש הציבור והן מצד איש הציבור עצמו. מתן שוחד במצב כזה, שהוא שיתוף פעולה עם ההצעה, עשוי להשאיר משקעים נפשיים שליליים מאוד, למשך שנים.

  אילו עוד דוגמות יש לאופני מתן שוחד?

  • טובת הנאה מרכוש של המציע- המקבל עשוי ליהנות משימוש ללא תשלום ברכוש של המציע. למשל שהייה בבית מלון שברשותו מבלי לשלם.
  • קבלת תשלום במסווה – קבלת תשלום גלויה, אך תוך תיאור התשלום באופן שמסתיר בכוונה את מהות הדברים. למשל עבירה אשר מוצגת כלפי חוץ כמתן "שירותי ייעוץ".
  • צמצום הוצאות – ואריאציה אחרת על הסוואת אופן מתן השוחד, היא ביצוע עסקאות גלויות, אך צמצום ההוצאה עליהן עבור המקבל. למשל רכישת נדל"ן במחיר נמוך במיוחד.
  • טובת הנאה לגורם שלישי – במקרים אחרים, ניתנת טובת ההנאה לידידים, חברי משפחה וכדומה.

  מה אומרים המשפט העברי והיהדות בכלל בנושא זה?

  שוחד הוא מסוג העברות, שלא מסובך להבין מדוע הן דבר פסול. הדבר מתבטא לא רק בחוק הישראלי מודרני, אלא גם במוסר האנושי הבסיסי, האוניברסלי, אשר מובן לכל אדם. המשפט העברי, בתי דין רבניים וכדומה, פועלים במקביל למשפט הישראלי (אם כי לא במקומו). גם מעבר לכך, יש כמובן רבים שחשובה להם הזווית של היהדות, בכל נושא משפטי שהוא. מבחינה זו, הדברים ברורים למדי. גם בתורה ובתלמוד יש התייחסויות ברורות ומפורשות, לאיסור לקיחת שוחד. זהו איסור מפורש מהתורה וגם התלמוד והנביא ישעיהו מתייחסים לכך. האיסור הוא גם על נתינה וגם על קבלתו.

  האם יש קשר בין שוחד לבין מס הכנסה או הוצאות מוכרות?

  מוזר ככל שהדבר יישמע, כבר עלתה השאלה האם מתן שוחד יכול להיחשב כהוצאה מוכרת והאם הכנסה של אדם שקיבל כסף היא הכנסה אשר חייבת במס. התשובות לכך ברורות ואחת מהן, קצת מפתיעה ומוזרה בפני עצמה: לא ניתן להגדיר מתן שוחד כהוצאה מוכרת. אך הכנסה בעקבות קבלת שוחד חייבת במס הכנסה! כיצד ייתכן, שהחוק עוסק בכלל בהיבט כזה? הסיבה לכך רחבה יותר מנושא השוחד. לפי פקודת מס הכנסה ולפי פסקי דין שונים, הכנסות לא חוקיות באשר הן, חייבות במס. בין אם אלה הכנסות מהימורים, מסחר בסמים או כאמור, מקבלת שוחד.

  חשיבות עורך הדין בתיקים אלו

  מבחינת עבירת שוחד סעיף 290 בחוק העונשין עד סעיף 297 עוסקים בכך. עורך דין פלילי מנוסה שמתמחה בנושא, יכיר היטב את לשון החוק, אך תרומתו היא למעשה הרבה יותר מכך. הדבר מתבטא בין השאר, בצורך בידע מקצועי רחב. מהלך של חקירות, הגשת כתב אישום ומשפט, עשוי לקבל כיוונים רבים. עורך הדין צריך להיות מנוסה ולהבין היטב, בדקויות רבות שמשפיעות על כך. כמו כן, בדומה לתחומי משפט רבים כולל במשפט הפלילי, גם שוחד הוא סוג עבירה מיוחד בפני עצמו. לכן חשוב וחיוני הניסיון של עורך הדין, ספציפית בכך. כל זאת חשוב, בין השאר על רקע העובדות הבאות:

  • סיכון רב לשם הטוב – בעבירות שוחד חוק העונשין מתייחס ספציפית לעובדי ציבור. מטבע הדברים, אלה אנשים שנמצאים יותר בעין הציבור וכך הדבר, גם כאשר עולים חשדות שונים. מצב זה ובוודאי הרשעה, עשויים להזיק באופן אנוש לשמו הטוב של האדם. עורך דין שעוסק במקרים של אשמה בשוחד, מודע גם לאופני הפעולה הרצויים מול כלי התקשורת.
  • סיכון של מאסר – היבט נוסף, הוא שהרשעה באישום של עבירה זו עלולה להוביל למאסר בפועל. זהו מצב מיוחד, חמור למדי. מה גם, שבמקרים רבים מי שמעורבים בשוחד אינם עבריינים "מקצועיים", אשר נכנסים לכלא ויוצאים ממנו כעניין שבשגרה.
  • פגיעה בפרנסה – לפגיעה במוניטין וגם למאסר, עשויות להיות כמובן גם השלכות מעשיות משמעותיות, על הפרנסה ועל העתיד המקצועי. מקרה מתוקשר של הרשעה בעבירה זו, עשוי לחסל קריירה מוצלחת ולסבך התאוששות ושינוי כיוון מקצועי.

  מה זה אומר בפועל, במקרה של האשמה?

  במקרה של האשמה, כדאי לעשות את הדברים הבאים:

  • לפנות לסיוע מוקדם ככל הניתן – כבר בשלב שבו אדם מוזמן לחקירה במשטרה, חיוני לפנות לעורך דין פלילי שעוסק בכך. העיקרון, הוא לערב עורך דין כזה במקרה שלכם, בשלב מוקדם ככל הניתן.
  • לפעול נכון בחקירה – האם לשמור על זכות השתיקה? מה חשוב לומר? מה מוטב שלא לומר? עורך הדין יוכל להדריך אתכם, לגבי נקודות כאלה ונוספות.
  • להציג את הצד שלכם באופן המיטבי – עורך הדין יוכל לעתים לשכנע, בהיעדר קשר סיבתי בין המעשה, לבין השוחד שלכאורה ניתן תמורתו. במקרים אחרים, ניתן יהיה להסביר, שמדובר בחוסר מודעות לכך שהיה כאן מעשה פלילי.

  שוחד לעובד ציבור זר

  סוג של עברת שוחד שעשוי להמחיש את חשיבות עורך הדין, הוא מתן שוחד לעובד ציבור זר. כן, גם עובדי ציבור זרים מקבלים התייחסות בחוק, בהקשר זה. זאת, בעקבות העובדה שמדינת ישראל חתומה על אמנות בינלאומיות בנושאים אלה. ההצעה במקרים כאלה, לא נחשבת לחמורה פחות משוחד "רגיל". למעשה, עלולים לקבל בעקבותיה עונש מאסר של עד 7 שנים. חשוד עשוי שלא להיות מודע לפרטים כאלה, אך עורך דין כמו עורך דין פלילי בצפון חייב להכיר אותם היטב.

  לשיחה עם עו"ד דילוג לתוכן