חנינה מהנשיא – הגשת בקשת חנינה

חנינה מהנשיא – הגשת בקשת חנינה

חנינה מהנשיא היא סמכות הנתונה בידיו של נשיא המדינה. לפי סעיף 11(ב) לחוק יסוד: נשיא המדינה, יכול הנשיא לחון או להקל בעונש של המבקש. בקשת חנינה הינה המתקת עונשו של אדם אשר הורשע בדין, וזאת נעשה באמצעות קיצור תקופת העונש שהוטל עליו, המרתו או ביטולו. ישנה גם חנינה שעניינה קיצור תקופת המחיקה או ההתיישנות של עבירה מן המרשם הפלילי.

עורך דין פלילי בחיפה

חנינה מהנשיא – הגשת בקשת חנינה

חנינה מהנשיא היא סמכות הנתונה בידיו של נשיא המדינה. לפי סעיף 11(ב) לחוק יסוד: נשיא המדינה, יכול הנשיא לחון או להקל בעונש של המבקש. בקשת חנינה הינה המתקת עונשו של אדם אשר הורשע בדין, וזאת נעשה באמצעות קיצור תקופת העונש שהוטל עליו, המרתו או ביטולו. ישנה גם חנינה שעניינה קיצור תקופת המחיקה או ההתיישנות של עבירה מן המרשם הפלילי.

סמכות החנינה הינה סמכות עליונה שלא ניתנת לערעור ואינה מהווה ערעור לכשעצמו על החלטות בית משפט או בית דין. למעשה, סמכות חנינה מהנשיא, ובכך גם מסגרת שיקוליו, היא הומניטרית, ומשקפת את מידת החסד והרחמים כלפי המורשע, וזאת בשונה מסמכות הענישה של בית משפט או בית דין, המושתתת על העיקרון לפיו עונש צריך להיות מאוזן ביחס לחומרת העבירה, בעוד שמידת הרחמים משנית לה.

מוסד החנינה הינו עצמאי ונפרד ממערכת המשפט. סוגי בקשות החנינה האפשריות הן בקשה להקצבת עונשו של אסיר המרצה מאסר עולם, הקלה בעונשי מאסר על ידי קיצורם או למשל המרתם בעונש של ריצוי המאסר בעבודות שירות או בעונשים אחרים.

במקרים בהם מדובר בעבירות תעבורה, במסגרת חנינה מהנשיא, ישנה בידיו הסמכות להקל בפסילות של רישיונות נהיגה ולהקל בעונשים בדמות קנסות תעבורה כדוגמת כאלו שניתנו בגין מהירות מופרזת ועוד. כמו כן, בסמכות הנשיא לחון אדם על ידי מחיקת רישום פלילי או קיצור תקופת ההתיישנות הנוגעות להרשעות. על בקשת חנינה להיות מוגשת בתום ההליכים המשפטיים באותו עניין.

  לייעוץ משפטי:

  לכל אדם נתונה הזכות לפנות לנשיא המדינה בבקשת חנינה באופן עצמאי או באמצעות מיופה כוח מטעמו. בנוסף, לכל אדם ישנה זכות להצטרף לבקשת חנינה שהוגשה או לחילופין, להתנגד לה. ומשכך, כל פנייה תישקל ע"י נשיא המדינה בבואו לתת החלטה בעניין בקשה שהוגשה. על בקשת החנינה להיות מגובה בנסיבות שונות שבכוחן להשפיע על החלטת הנשיא כגון: נסיבות חיים, חרטה, מצב כלכלי, רפואי וכדומה.

  בקשת חנינה מהנשיא

  נשיא המדינה הוא האדם היחיד בישראל בעל הסמכות הרשמית להעניק חנינה לעבריינים מורשעים, להקל בעונשם או לאשר מחיקת רישום פלילי, לכן הגשת בקשת חנינה מהנשיא עשויה לשנות לחלוטין את חיי הנאשמים. סמכות חנינה בית הנשיא מנותקת מתהליכים במסגרת מערכת המשפט ולפיכך היא אינה נחשבת לערכאת ערעור נוספת, אלא לסמכות חסד, הנתונה בידי הנשיא ומיועדת לטיפול במקרים חריגים בעלי נסיבות ייחודיות. יחד עם זאת, במטרה לקבל חנינה מהנשיא, יש להגיש בקשה מורכבת הכוללת היבטים משפטיים ואחרים. לכן, במטרה להגיש בקשת חנינה או מכתב חנינה לנשיא, עורך דין מנוסה יוכל לסייע לכם באמצעות הכנת הבקשה כך שיגדל הסיכוי שלכם לקבל חנינה מהנשיא.

  סמכויות חנינה לנשיא המדינה

  עפ"י חוק יסוד נשיא המדינה, לנשיא המדינה נתונה הסמכות לחון עבריינים ולהקל בעונשם ע"י הפחתתם או המרתם.

  עפ"י חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים – התשמ"א 1981, לנשיא המדינה קיימת סמכות לקצר את תקופות ההתיישנות והמחיקה הקבועות בחוק, אך יחד עם זאת, ראוי לציין כי סמכות החנינה הינה סמכות של "חסד ורחמים" המיועדת למקרים חריגים בלבד, בהם מתקיימות נסיבות ייחודיות ויוצאות דופן.

  להלן סמכויותיו של נשיא המדינה בהקשר חנינה:

  • קציבת עונש מאסר עולם
  • הקלה על עונש מאסר בפועל (קיצור העונש או המרת עונש כליאה בעבודות שירות)
  • מחיקת רישום פלילי
  • הקלה בעונשים אחרים כדוגמת פסילת רישיון נהיגה או קנסות כבדים.

  חשוב להדגיש כי למרות שמקובל לטעות ולחשוב אחרת, אין אפשרות לבצע מחיקת חובות ע"י בקשת חנינה לנשיא, אלא אם חובות אלה הצטברו בשל קנסות שהוטלו על מבקש החנינה בתנאים מסוימים בלבד.

  מי יכול להגיש בקשת חנינה מהנשיא?

  כל אדם יכול להגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה, ביניהם אסיר המבקש קיצור עונש מאסר, אדם המבקש לשנות החלטה שניתנה בעניינו בהליך פלילי ועוד. מבקש חנינה מהנשיא יכול להגיש את הבקשה בעצמו באמצעות מכתב חנינה לנשיא, אך ניתן להגיש את הבקשה גם באמצעות בא כוח (עורך דין פלילי מחיפה הוא בעל ניסיון בהגשת בקשות חנינה לנשיא), או קרוב משפחה מדרגה ראשונה. יחד עם זאת, במקרה של הליך פלילי, ניתן להגיש בקשת חנינה מהנשיא רק לאחר מיצוי ההליכים המשפטיים או לאחר מיצוי הליכים במרכז לגביית קנסות.

  מידע כללי אודות בקשת חנינה מהנשיא

  • אין הגבלה על מספר הפעמים בהן ניתן להגיש בקשת חנינה לנשיא
  • ניתן להגיש בקשה חדשה שישה חודשים לאחר קבלת ההחלטה מהנשיא, או אם חל שינוי משמעותי בנסיבות המקרה
  • לא ניתן לערער על דחיית בקשת חנינה מהנשיא
  • משך הזמן לטיפול בבקשות חנינה משתנה בין המקרים בהתאם לגורמים שונים

  בקשת חנינה לנשיא: מהו משך הטיפול?

  לא ניתן לאמוד מראש את משך הטיפול בבקשת חנינה מהנשיא, והוא משתנה בהתאם לרמת דחיפות הבקשה. חשוב להדגיש, כי בשל הצורך באיסוף המידע הרלוונטי לבקשת החנינה וקבלת חוות דעת מהגורמים המוסמכים, הטיפול בבקשות חנינה נחשב לממושך.

  בקשת חנינה מהנשיא – גורמים מעורבים

  לאחר הגשת בקשת חנינה, נמסרים העתקים של הבקשה לגופים רבים נוספים שטיפלו במבקש החנינה לאורך ההליך שהביא לענישה. גורמים אלה מתבקשים לתת חוות דעת והערות לגבי בקשת החנינה, וביניהם:

  • המטה הארצי של משטרת ישראל
  • שירות בתי הסוהר
  • שירות המבחן
  • לשכות סוציאליות
  • שירות המבחן לנוער
  • רשויות מקומיות
  • רשויות המס
  • כל גורם אחר שיש לו קשר רלוונטי למקרה כדוגמת צה"ל, שב"כ ועוד.

  נוסף על כך, כל בקשת חנינה מהנשיא במטרה להקל על עונש מאסר, תיבדק גם ע"י פרקליטות המדינה, המתבקשת לתת חוות דעת תוך 20 יום. רק לאחר ביצוע התהליך הנ"ל, תעבור הבקשה במרוכז, בצירוף חוות הדעת וכל הטפסים הרלוונטיים, אל שר המשפטים, שתפקידו להכין חוות דעת נוספת לנשיא המדינה.

  מחיקת חובות בקשת חנינה לנשיא

  לצורך קבלת חנינה בעקבות חובות, עליכם לעמוד ראשית בתנאי המרכזי, שהוא העובדה כי החובות נוצרו בגלל קנסות כבדים.

  תנאים נוספים של הגשת בקשת חנינה מהנשיא לצורך מחיקת חובות הם:

  • הקנסות נוצרו בעקבות הליך תעבורתי, פלילי או מנהלי, ולא הוטלו בחמש השנים האחרונות
  • המבקש לא הורשע בפלילים במהלך חמש השנים האחרונות
  • המבקש פעל לצורך הסדרת החוב שלו בשנתיים האחרונות
  • לא עומדת נגד המבקש חובת תשלום פיצוי לנפגעי עבירה

  בקשת חנינה מהנשיא תישקל בהתאם להמלצות הגורמים הרלוונטיים, וזאת לאחר בדיקת רמת המצוקה הכלכלית של המבקש, חומרה ונסיבות ביצוע העבירות בגינן הוטל הקנס, ענישה נוספת על הקנסות שהוטלו, מספר תיקי הקנסות העומדים נגד המבקש, יכולת החזר התשלום של המבקש ועוד.

  בקשת חנינה מהנשיא למחיקת רישום פלילי

  היעדר רישום פלילי והאפשרות לקבל מהמשטרה תעודת יושר הם בעלי משקל רב עבור אנשים המעוניינים לעבוד במקומות כמו מוסדות חינוך, מקומות עבודה עם סיווג בטחוני, משרות ציבוריות, קבלת רישיונות והיתרים, נשיאת נשק, אימוץ ילדים, השתתפות במכרזים ועוד. לפיכך, למחיקת רישום פלילי יש משמעות גדולה.

  איך מכינים בקשת חנינה לנשיא?

  כל בקשת חנינה צריכה להיות נאמנה למקרה בו היא עוסקת ולכן היא ייחודית. יש לציין את כל המידע הרלוונטי לגבי המקרה כדוגמת נסיבות ביצוע העבירה, נסיבות אישיות מקלות, נסיבות משפחתיות, סיבות רפואיות וכן נסיבות מקלות כמו שירות צבאי יוצא דופן, תרומה לקהילה, הישגים מיוחדים ועוד. מומלץ לצרף מסמכים תומכים במידע הכתוב וכן חוות דעת מגורמים שונים בהתאם למקרה.

  למי שמעוניין להגיש בקשה באופן עצמאי, ולמרות שאין אנו ממליצים על כך מניסיוננו המקצועי, ניתן להגיש בקשה מקוונת באמצעות האתר הממשלתי, או לשלוח מייל לכתובת [email protected]. ראוי להדגיש, כי יש למלא טופס נלווה לבקשת חנינה מהנשיא, בו יש לפרט את נימוקי בקשת החנינה במכתב נפרד, ולרוב יידרש צירוף מסמכים הנוגעים לכתב האישום, הכרעת הדין ועוד.

  עו"ד בקשת חנינה מהנשיא

  מדי שנה נמסר לנשיא מספר קטן יחסית של בקשות חנינה בגלל המורכבות הכרוכה בתהליך הכנת הבקשה. לכן, בייחוד אם המטרה היא לכתוב בקשה אפקטיבית ובעלת תוצאה חיובית, חשוב להיעזר בעו"ד. כאשר מגישים את הבקשה בעזרת עו"ד פלילי מיומן בתהליך הגשת בקשה לחנינה מהנשיא, ניתן להגדיל משמעותית את הסיכויים לקבל תשובה חיובית, גם אם כבר הוגשו מספר בקשות בעבר ונענו בשלילה. בנוסף לכך, הכנת הבקשה בעזרת עו"ד מקצועי, מנוסה ומיומן, יכולה לקצר משמעותית את משך הזמן הנדרש להכנת הבקשה ואת ההמתנה לתשובה, ולחסוך את עוגמת הנפש וההמתנה הארוכה לתשובה כיוון שהכנת הבקשה נעשתה באופן ראוי ומלא, בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים, פירוט מלא של העובדות, צירוף נימוקים משכנעים לקבלת חנינה מהנשיא ועוד.

  לסיכום, בקשת חנינה היא הזדמנות של חסד, המסייעת לקבל בחזרה שגרת חיים תקינה ובריאה. כדאי לנצל זאת היטב, בעזרת עו"ד מתאים, שיעזור לכם למקסם את סיכויי ההצלחה שלכן

  צרו עמנו קשר. נשמח לעמוד לרשותכם!

  לשיחה עם עו"ד דילוג לתוכן