עורך דין אלימות במשפחה

עורך דין אלימות במשפחה

אלימות במשפחה כוללת אלימות כלפי נשים, גברים, בין בני זוג, ילדים וכמובן נגד קשישים. מדובר במצב שחייב לטפל בו, אך לעיתים רבות, עקב מגוון סיבות, אנשים מתקשים להתלונן. סיבה לכך יכולה להיות למשל, שהם חושבים כי האלימות עשויה להיפסק מתישהו. הסטטיסטיקה קובעת כי ברוב הפעמים היא לא נפסקת, ולכן חייב לטפל בה בהקדם. במאמר אנו נסקור את המושג, ונסביר מהי חשיבות סיוע מקצועי באמצעות עורך דין אלימות במשפחה במטרה למצות זכויותיכם.

משה גלעד, משרד עורכי דין, חקירות, תסקיר מעצר, תמונת רקע

עורך דין אלימות במשפחה

אלימות במשפחה כוללת אלימות כלפי נשים, גברים, בין בני זוג, ילדים וכמובן נגד קשישים. מדובר במצב שחייב לטפל בו, אך לעיתים רבות, עקב מגוון סיבות, אנשים מתקשים להתלונן. סיבה לכך יכולה להיות למשל, שהם חושבים כי האלימות עשויה להיפסק מתישהו. הסטטיסטיקה קובעת כי ברוב הפעמים היא לא נפסקת, ולכן חייב לטפל בה בהקדם. במאמר אנו נסקור את המושג, ונסביר מהי חשיבות סיוע מקצועי באמצעות עורך דין אלימות במשפחה במטרה למצות זכויותיכם.

אלימות במשפחה כוללת אלימות כלפי נשים, אלימות כלפי גברים, אלימות בין בני זוג, אלימות כלפי ילדים וכמובן אלימות נגד קשישים. מדובר במצב שחייב לטפל בו, אך לעיתים רבות, עקב מגוון סיבות, אנשים מתקשים להתלונן. סיבה לכך יכולה להיות למשל, שהם חושבים כי האלימות עשויה להיפסק מתישהו. הסטטיסטיקה קובעת כי ברוב הפעמים היא לא נפסקת, ולכן חייב לטפל בה בהקדם. במאמר אנו נסקור את המושג, ונסביר מהי חשיבות סיוע מקצועי באמצעות עורך דין אלימות במשפחה במטרה למצות זכויותיכם.

אלימות במשפחה הגדרה

שימוש בכוח לא לגיטימי, פיזי, מיני ופסיכולוגי של בן משפחה חזק כלפי בן משפחה חלש ממנו מגדירים אלימות מסוג זה. הכוח המופעל יכול להיות ברמות שונות של חומרה, תדירות ומשך זמן. עפ"י אמנת איסטנבול, במקרי אלימות במשפחה הגדרה החוצה תרבויות, מגדר, דתות ועוד.

עפ"י נתוני השב"ס, עולה כי בספטמבר 2019 הוחזקו בבתי הסוהר כ-1,000 אסירים עקב מקרי אלימות מסוג זה. עורך דין אלימות במשפחה יכול להשפיע על הסטטיסטיקה בהתאם לצד אותו הוא מייצג.

  לייעוץ משפטי:

  גבר רצח את בת זוגו

  חשוב להכיר סוגי אלימות במשפחה

  רוב האנשים חושבים כי אלימות פיזית היא ביטוי לאלימות בתוך המשפחה, ושמדובר רק בעבירות בין בני משפחה החיים יחד באותו בית. למעשה, המונח מתייחס גם לעבירות בין בני זוג לשעבר וכן עבירות בין הורים לבין ילדים בוגרים, למשל, על רקע כבוד המשפחה.

  להלן דוגמאות לסוגי אלימות במשפחה במקרים אותם מייצג עורך דין אלימות במשפחה את אחד הצדדים:

  • אלימות פיזית: התנהגויות אגרסיביות של המתעלל כלפי גוף הקורבן בניגוד לרצונו, תוך הפעלת כוח.
  • אלימות מינית: פעילות מינית של המתעלל כלפי הקורבן בניגוד רצונו. בד"כ,  זה נעשה תוך שימוש בכוח פיזי ו/או פסיכולוגי ו/או רגשי. עבירות אלו כוללות עבירות כמו הטרדה, מעשים מגונים, אינוס ועוד. גם כאשר ישנה הסכמה מצד האישה, ניתן לראות מקרי בעילה אסורה בהסכמה
  • אלימות מילולית: איומים, קללות, השפלות, העלבות וצעקות. השפעת אלימות מילולית מתמשכת על הקורבן יכולה להיות רחבת היקף וחמורה.
  • אלימות פסיכולוגית (נפשית):  לרוב מדובר בשימוש לרעה באמצעים פסיכולוגיים ביחסים בהם בד״כ אלימות פיזית כבר התרחשה. צורה זו הינה אינטנסיבית ותובענית וכוללת הרס שיטתי של הערך העצמי ע״י איומים, מניעת מזון ו/או שינה, הטרדה, השפלה, מניפולציות, שעבוד, הפחדה ומניעת קשרים חברתיים ובידוד.
  • אלימות כלכלית: שימוש בכסף ובמשאבים כסנקציה, איום או אמצעי שליטה על בן או בת הזוג. סוג אלימות זה כולל בין היתר מניעת מידע בנוגע לרכוש וכסף, מניעת גישה לחשבון הבנק, פיקוח הדוק על ההוצאות, מניעת רכישת מוצרים בסיסיים ועוד. עורך דין אלימות במשפחה יכול לסייע בכך.

  סוגי אלימות במשפחהענישה ודוגמאות בפועל
  אלימות פיזית•פגיעה פיזית בבן משפחה תוך הפעלת כוח

  •ענישה של עד 4 עד 20 שנים כתלות בחומרת התקיפה ומושא התקיפה (בגיר או קטין).
  אלימות מינית•הטרדה מינית, סדום, אונס ועוד

  •ענישה מחמירה שיכולה להגיע עד 20 שנות מאסר.

  •תקופת התיישנות ארוכה, בדרך כלל כ-10 שנים לאחר הגעה לגיל 28.
  אלימות מילולית•כוללת קללות, איומים והפחדות.

  •לרוב אין ענישת מאסר.

  •ניתן להוציא צו הגנה מבית המשפט (הרחקת התוקף, התחייבות לטיפול, איסור החזקת נשק ועוד)
  אלימות פסיכולוגית•בידוד חברתי, מניפולציות, פגיעה בערך העצמי של הקורבן.

  •במדינות אחרות בעולם מדובר בעבירה פלילית שדינה מאסר בפועל. בישראל עורך דין אלימות במשפחה יכול לבקש במקרים מסויימים צו הגנה מבית המשפט.

  אלימות כלכלית•החזקת האמצעים הכלכליים של המשפחה בידי התוקף, מניעת גישה לחשבון הבנק, צמצום משאבים עבור הקורבן.

  •אין ענישה אך ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה למזונות זמניים, צווי מניעה, חקירה כלכלית ועוד.

  חוק למניעת אלימות במשפחה ותפקיד עורך דין אלימות במשפחה

  החוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991, עוסק במקרי אלימות קשה, פיזית ונפשית, במסגרת המשפחתית. עיקרי החוק עוסקים במתן אפשרות לבית המשפט להעניק צו זמני שמטרתו להרחיק בין בן הזוג האלים לבין בן הזוג המבקש הגנה.

  במסגרת חוק למניעת אלימות במשפחה, ניתן להוציא צו הגנה משפטי, הכולל:

  • איסור הגעה למרחק מסויים מן הבית של המתלונן
  • איסור הטרדה
  • איסור להקשות על שימוש בנכס המשמש כדין בן המשפחה הסובל מהאלימות
  • איסור החזקת נשק
  • כל הוראה אחרת שבית המשפט יכול לספק במטרה להבטיח שלום וביטחון המשפחה
  • צו איסור הטרדה מאיימת (ניתן גם לתת צו מכוח חוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001)

  עורך דין אלימות במשפחה יוכל לסייע לכם להשיג צו משפטי זה, וזאת בנוסף לדברים נוספים שהוא יוכל לסייע בהם, אשר יתוארו בהמשך הכתבה.

  החוק קובע כי בית המשפט רשאי לתת צו הגנה כאשר מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

  • התנהגות הצד האלים נותנת בסיס להניח כי הוא מהווה סכנה גופנית לבני משפחתו
  • הצד האלים התעלל בבן משפחתו בצורה נפשית מתמשכת, או שלא איפשר לו לנהל את חייו באופן סביר
  • הצד האלים נהג באלימות כלפי בני משפחתו

  לא הורשע ברצח אשתו בגלל מצבו הנפשי - ונידון ל-21 שנות מאסר

  מה בנוגע לרישום דרך עורך דין אלימות במשפחה?

  תלונות בנוגע לאלימות מסוג זה נעשות נפוצות יותר ויותר, אך למרות שפעמים רבות מדובר בתלונות שאינן נכונות, ולכן רישום משטרתי לא תמיד נמחק. במטרה לדעת האם קיים גם רישום פלילי בגין התלונה, יש לגשת לתחנת המשטרה ולבקש תדפיס העתק רישום. כיוון שהרישום חסוי, יש להצטייד בתעודת זהות, דרכון, או שלחילופין לחתום על ייפוי כוח עבור האדם המקבל את הרישום באופן פיזי. עורך דין אלימות במשפחה יכול לעזור בכך.

  אלימות במשפחה ילדים

  בישראל, כמו במדינות אחרות בעולם, קיימת חובה לדווח לרשויות במקרי אלימות במשפחה נגד ילדים. החובה חלה על כלל הציבור, אך ביתר שאת על בעלי מקצוע כדוגמת מטפלים, אנשי חינוך ועוד.

  להלן סוגי עבירות אלימות במשפחה ילדים במקרים אותם מייצג עורך דין אלימות במשפחה את אחד הצדדים:

  • אלימות פיזית: מכות באמצעות הידיים או באמצעות חפצים שונים
  • אלימות רגשית: השפלה
  • הזנחה: אי טיפול ההורה בילדים ואי סיפוק צרכים בסיסיים (גופניים ורגשיים)
  • אלימות מינית: פגיעה מינית בצורת מעשים מגונים ועד מעשי אונס וכן מעשה סדום

  העונשים על התעללות, או אלימות נגד קטינים הם כבדים, אך כאשר המקרה מתרחש בתוך המשפחה – העונשים לרוב יהיו כבדים יותר, לכן, אם אתם מעורבים במקרה מסוג זה בצורה כזו או אחרת, או שנפגעתם מכך, חשוב להיעזר בשירותי עורך דין אלימות במשפחה.

  אלימות במשפחה סטטיסטיקה

  נתוני אלימות במשפחה סטטיסטיקה, מפי משטרת ישראל, קובעים כי בשנת 2020 נפתחו 25,747 תיקים בגין כלל העבירות בין בני זוג (כולל תיקי עבירות רכוש, הפרות צווים, השגת גבול ועוד), ו-20,146 תיקים בגין עבירות אלימות ואיומים בין בני זוג. עפ"י המשטרה, בהגדרת בני זוג נכללים בני זוג נשואים, פרודים, גרושים, ידועים בציבור וכדומה. כמו כן, בשנים 2020-2016 נרצחו 122 נשים. כ-40% מהן (48 נשים), נרצחו בידי בני זוגן או בידי בני זוגן לשעבר. אלו הם נתונים חמורים.

  רוב המתלוננות הן נשים, אבל למרות הפער הגדול בין נשים לגברים המתלוננים בנוגע לסוג אלימות זו, המחקרים מראים כי המצב בשטח כמעט זהה – גברים ונשים סובלים מאלימות בתוך המשפחה באותה המידה. הסבר אפשרי לכך הוא כי גברים סובלים מבושה וחשש מפני תגובות הסביבה, ולכן כמעט ואינם מתלוננים.

  ראוי לציין כי גופים כמו נעמ"ת טוענים למספרים נמוכים מאוד בהקשר זה, אך המציאות בשטח מראה פעמים רבות כי ההיפך הוא הנכון. גברים רבים מעידים בדלתיים סגורות כי תלונות שהוגשו נגדם לצורך נקמה, תלונות שהגיעו מתוך בלבול ואי הבנה ואפילו כאלו שהגיעו מתוך רצון לסיום הקשר. בפועל, לא מעט נשים מנצלות לרעה את הגישה המגוננת של החוק ומשתמשות בה שלא בתום לב. כתוצאה מכך, הנזק והצער הנגרמים לגבר הם עצומים, וזה גם במידה והתיק נסגר. מדובר בחוויה של הלם, בגידה ופגיעה קשה במוניטין, בכבוד, בביטחון העצמי ועוד. בנוסף לכך, גבר שעובר תהליך התמודדות מול תלונת אלימות בתוך המשפחה, צריך להתמודד גם עם ההיבטים המשפטיים והפליליים,  ולנקות עצמו מהחשדות, ולכן חשוב להיעזר בשירותי עורך דין אלימות במשפחה.

  חובת דיווח אלימות במשפחה

  כל אדם מחויב לדווח בנוגע לאלימות במשפחה למשטרה או לשירותים החברתיים, והוא יכול להיעשות ע"י בני משפחה אשר נפגעו מאלימות פיזית, מילולית, מינית או כלכלית, ו/או סובלים מהטרדה ומאיומים, וזה כולל גם אירוע אלימות שבוצע כלפי קטין או חסר ישע (עפ"י חוק העונשין, חסר ישע הוא אדם אשר אינו יכול לדאוג לצרכיו באופן עצמאי). דיווח על אלימות מסוג זה אפשרי גם במקרה חשש מאלימות, ומאפשר להוציא את הצווים הבאים: "צו הגנה למניעת אלימות במשפחה" ו-"צו למניעת הטרדה מאיימת".

  כמו כן, כאשר קורבן אלימות מסוג זה מגיע לבית חולים – חלה חובה חוקית על הגורם המטפל, לדווח למשטרה, אם קיים חשד למקרה אלימות מסוג זה. המפגעים, מצידם, יכולים לפנות לשירותי עורך דין אלימות במשפחה לעזרה.

  עורך דין אלימות במשפחה- מהו העונש?

  בנושא אלימות במשפחה עונש תלוי בסוג ובחומרת העבירה והוא עלול להגיע עד כדי מאסר בפועל. יחד עם זאת, עונשים קלים יותר יכולים להסתכם בעבודות שירות ובמקרים מסויימים אפילו בפסק דין ללא הרשעה, ובדרך כלל הם מושגים באמצעות שירותי עורך דין אלימות במשפחה. יחד עם זאת, במרבית המקרים, העונש שנגזר על הנאשם מושפע מתהליך הטיפול אותו עבר הנאשם לאחר המקרה. בתי משפט מעניקים חשיבות רבה להמלצות שירותי המבחן – בייחוד כאשר מדובר בנאשם שעבר טיפול.

  אלימות במשפחה למי פונים?

  קורבנות אלימות מסוג זה לרוב יודעים כי הם יכולים לפנות ללשכת הרווחה המקומית ביישוב המגורים שלהם, או להגיש תלונה במשטרה ואף להסתייע בצוות מוסדות החינוך של ילדי המשפחה, לפנות לקרובי המשפחה שלהם לסיוע ועוד, וחשוב מאוד לפנות אל עורך דין אלימות במשפחה (הרחבה בהמשך).

  באופן כללי, החברה הישראלית, כמו גם רשויות המשפט והאכיפה, מייחסות חומרה רבה לעבירות מסוג זה ופועלות ברמת ערנות גבוה, כדי למנוע פגיעה חמורה בקורבנות האלימות. מנגד, אנשים המואשמים בעבירות מסוג זה מקבלים תמיכה וליווי מינימליים מהרשויות, בשל הקלון הנלווה לעבירות אלה והגישה המחמירה לעברייני אלימות מסוג זה. משום כך, חשודים ונאשמים בעבירות מסוג זה צריכים לקבל ייעוץ וליווי משפטי צמוד של עורך דין אלימות במשפחה, החל מרגע הגשת התלונה במשטרה ואף לפני כן – כאשר המצב בבית נעשה רגיש ונפיץ, עד כי עולה חשש מפני התפרצות רגשות והתפרצות אלימה.

   לייעוץ משפטי:

   מלבד עורך דין אלימות במשפחה, מה עוד אפשר לעשות?

   במקרים רבים, מקרי אלימות המתרחשים בתוך התא המשפחתי ניתנים לטיפול. ניתן לסייע לצד הפוגע, האלים, ע"י לימוד דרכי התנהגות נכונים יותר, שליטה בכעסים, התמודדות עם מצבי לחץ ועימות, חיזוק הביטחון העצמי ועוד. לצד הנפגע לעומת זאת, קיימת אפשרות לקבלת טיפול לצורך יציאה ממעגל האלימות, או לעבור למקלט זמני לצורך הגנה והתחלת חיים חדשים. בנוסף, קיימת אפשרות להגיש תלונה במשטרה העשויה להתפתח לתביעה פלילית. אפשרות נוספת היא הגשת תביעה אזרחית בגין אלימות המתרחשת בתוך המשפחה, ומנגד, תביעה אזרחית בגין אלימות כזו. עבור הצד הפוגע או הצד הנתבע, בין אם מדובר בתביעה שאינה נכונה ובין אם לא, חשוב לפנות בהקדם האפשרי לקבלת סיוע עורך דין אלימות במשפחה שיעזור לכם לצמצם את מידת הנזק בהקדם האפשרי ובאופן מקצועי ויעיל.

   למה חשוב לבחור עורך דין אלימות במשפחה

   במידה ונפגע העבירה לא פנה בעצמו לעזרת עורך דין אלימות במשפחה, חשוב לדעת כי חקירה משטרתית בנושא יכולה להיפתח גם בעקבות תלונת שכנים למשטרה, קרובי משפחה, נושאי תפקידים בלשכת הרווחה כמו עובדים סוציאליים ואפילו מורות ויועצות בבית הספר.

   חשודים ונאשמים באלימות מסוג זה נותרים במרבית המקרים ללא מענה מוסדי, מלבד עורכי דין ציבוריים, שמסייעים לנאשם מתוקף תפקידם. רמת החומרה המיוחסת לעבירות אלה מביאה לעיתים קרובות להגשת כתב אישום ובקשה לתהליך מעצר עד תום ההליכים כנגד התוקף לכאורה, ולכן, פנייה אל עורך דין אלימות במשפחה, בעל ניסיון והיכרות מעמיקה עם התחום – היא חיונית.

   עבירות אלימות במשפחה נזכרות בחומרה רבה בחוק העונשין, שהוא לב ליבו של המשפט הפלילי בישראל. החוק קובע עונשים חמורים כנגד עבירות אלו, ולכן, חשודים ונאשמים בהן מסתכנים בעונשים קלים כדוגמת תקופת מבחן הכוללת טיפול בקהילה או עונשים חמורים כמו תקופות מאסר ממושכות – בהתאם לחומרת העבירה והנסיבות שגרמו לה. משום כך, עבירות מסוג זה מחייבות ייצוג עורך דין אלימות במשפחה, שהוא עורך דין פלילי, בעל מומחיות בייצוג מתלוננים נגד עבירות מסוג , ו/או ייצוג חשודים ונאשמים בעבירות אלו. בשל הרגישות הרבה של הנושא, היחס המחמיר של הרשויות כנגד חשודים ונאשמים בעבירות אלו, וההיתכנות הגבוהה להשלכות חמורות בעקבות תלונה במשטרה, הכוללות פירוק המשפחה ועוד – חשוב לפנות בהקדם האפשרי לסיוע עורך דין אלימות במשפחה. סיוע משפטי מקצועי יכול לצמצם את הנזק במידה רבה ולהביא למשפט צדק.

   חשיבות עורך דין אלימות במשפחה

   ייעוץ משפטי הוא הצעד הראשון שיש לפנות אליו כאשר מתחילה להתפתח בעיה מסוג זה. למעשה, כבר בשלב בו מתחילות להתעורר בעיות, או תחושה שמשהו לא טוב עלול להתרחש, כדאי לפנות לסיוע משפטי, בטרם העניין יגיע לידי המשטרה ויתפתח למצב מורכב ומסובך. במידה וניתן, מומלץ להקליט אירועים בווידאו או בהקלטה קולית, כדי שתהיה בידיכם הוכחה בהמשך. במידה והתקבלה תלונה במשטרה, פניה אל עורך דין אלימות במשפחה המתמחה בתחום היא בלתי נמנעת. למעשה, זוהי הדרך היחידה להתמודד כראוי מול המשטרה, מול המתלוננים, להתכונן לחקירה, להכיר את הזכויות שלכם ועוד.

   ייעוץ משפטי מקצועי יכול לעשות את ההבדל בין הגשת כתב אישום לבין סגירת התיק ואנו אומרים זאת מניסיון. לכן, אם אתם עומדים בפני תביעה בגין אלימות מסוג זה, ואפילו אם אתם חשים שמערכת היחסים שלכם מידרדרת לעימותים בלתי פוסקים העשויים להידרדר למקרי אלימות, פנו מיד לעזרת עורך דין אלימות במשפחה לצורך סיוע מקצועי.

   קיימת קשת רחבה לעבירות מסוג זה, ובהתאמה, קיימת גם קשת רחבה של ענישה בתחום, גם אם לעיתים מדובר בהבדלים קטנים בין העבירות השונות. בגלל האופי המיוחד של עבירות אלה, היחס המחמיר של הרשויות והחברה לעבירות אלה, כמו גם ההשלכות החמורות שיכולות להיות על המשפחה והחיים הפרטיים – של התוקף והמתלונן, חשוב לשכור מוקדם ככל הניתן, שירותי עורך דין אלימות במשפחה, שמכיר את הנושא לעומק, יודע כיצד להיכנס לדקויות הקטנות ביותר, כדי להביא לצמצום מידת הנזק ולהביא לתוצאה הטובה והמיטיבה ביותר עבור לקוחותיו.

   רמת המורכבות הגבוהה הנדרשת בניהול תיקים מסוג זה, החל משלבי המקרה הראשוניים ועד השלבים הסופיים של השתלשלות העניינים, מחייבת את המתלוננים, החשודים והנאשמים, להיות מיוצגים לאורך כל ההליך באמצעות עורך דין אלימות במשפחה, הפועל מתוך ידע וניסיון רחב היקף, לצד ערכי ייצוג איכותי, רגישות גבוהה לתחום הייחודי ומתן יחס אישי לכל לקוח הנכנס בשערי המשרד.

   ייצוג משפטי ע"י עורך דין אלימות במשפחה בעל ניסיון בתחום הוא חיוני. מלבד הליווי המשפטי הנדרש, לקורבנות העבירה, או המואשמים בעבירה, ליווי משפטי מקצועי ומיומן בתחום עבירות אלו יכול לסייע להביא לאור את הצדק והאמת, להגן על הנפגעים ובני המשפחה מפני נזקים חמורים ועוד.

   אל תישארו לבד עם ההתמודדות – פנו אלינו למידע נוסף בטלפון, או השאירו לנו פרטי התקשרות ויחזור אליכם עורך דין אלימות במשפחה שיסייע בכל דבר!

   עורך דין אלימות במשפחה: שאלות ותשובות

   המילה "אלימות" מתקשרת לרובנו עם כל מה שקשור לאלימות פיזית ופגיעה גופנית בקורבן. זהו אכן היבט מרכזי בכל מה שקשור לעבירות אלימות במשפחה, אך המציאות מראה כי גם שאר סוגי האלימות הינם מאוד דומיננטיים במסגרת המשפחתית. עורך דין אלימות במשפחה מוצא את עצמו מתעסק בתיקי אלימות פיזית – תקיפה הכוללת פגיעה גופנית של הקורבן, בדרך כלל תוך ששימוש בכוח לשם כך. אלימות מינית – פגיעה מינית בבן משפחה. אלימות מילולית – קללות, איומים והקנטות נגד בן משפחה. אלימות פסיכולוגית – פגיעה בדימוי ובביטחון העצמי של הקורבן, הפעלת מניפולציות ובידוד חברתי שלו, ואלימות כלכלית – הגבלה לגבי צבירה וגישה למשאבים וניצול לרעה של משאבים כלכליים.
   חוק אלימות במשפחה מסדיר בדיוק מהי הכוונה ל-"בן משפחה". תחת הגדרה זו כלולים בן או בת הזוג, אחים ואחיות, סבים וסבתות (או ההורים של התוקף), גיסים וגיסות, דודים ודודות וגם בן זוג ידוע בציבור. הגדרות אלו חשובות בכל מה שקשור לענישה המיוחסת לעבירות של אלימות בתוך המשפחה וכמו כן, לצרכי הגשת בקשה לצו הגנה ע"י עורכי דין אלימות במשפחה לבית המשפט. על פי החוק, משום שבתוך התא המשפחתי אמורה להיות הרמוניה, ביטחון והפרייה הדדיים, כל פריצה של מצב זה בצורה אלימה טומנת בחובה גישה מחמירה על ידי המערכות המעורבות בהליך, קרי, גורמי האכיפה והמערכת המשפטית.
   העבירות שכוללות התייחסות בחוק לגבי ענישה הן עבירות אלימות ועבירות בעלות אופי מיני, כשדין עבירות תקיפה במשפחה הינו 4 שנות מאסר, לעומת שנתיים בנסיבות אחרות. הענישה על אלימות פיזית במשפחה יכולה להיות גדולה יותר, כמו במקרים של אלימות פיזית שהופעלה על קטינים במשפחה, כאשר מדובר בחבלה חמורה וכמו כן, כאשר מדובר בנסיבות מחמירות כגון תקיפה שבוצעה בכוונה תחילה עם ענישה של עד 20 שנות מאסר. בעבירות המין, הענישה הינה מהמחמירות ביותר בעולם המשפט. לדוגמא, במעשה סדום שבוצע על ידי בגיר בקטין במשפחה, הענישה יכולה להאמיר עד 20 שנות במאסר בפועל, כאשר אותה עבירה, בנסיבות שאינן קשורות למשפחה, דינה 16 שנות מאסר בפועל. גם אינוס, בעילה אסורה ועבירות מין נוספות במשפחה זוכות להתייחסות חמורה יותר.
   במידה והינכם מואשמים בעבירת אלימות במשפחה או שהינכם הקורבן, חשוב מאוד כי תיפנו אל עורך דין אלימות במשפחה ויפה שעה אחת קודם. עורך הדין יקבע את האסטרטגיה הטובה ביותר להתמודדות עם המצב ומגוון הכלים העומד ברשותו רב – הכנה וליווי במהלך חקירה, הוצאה, ביטול, קיצור או הארכה של צווי הגנה וצו מניעת הטרדה מאיימת, הכנה לתסקיר עבודה סוציאלית וכמו כן, ייצוג בבית המשפט. חשוב מאוד לציין כי עבירות אלימות במשפחה ועבירות אלימות בכלל הינן עבירות שיכולות לעבור גם למישור האזרחי ובבקשות לפיצויים. עו"ד אלימות במשפחה עומד לצד לקוחותיו גם במישור הזה ומסייע להם לצלוח את הדרך בצורה הטובה ביותר.
   עדות כוזבת על אלימות במשפחה נועדו לנצל את החוק, להכפיש את שמו של אדם ולעיתים לנצל את ההליכים על מנת להשיג את המבוקש. תופעה זו רווחת כאשר בני זוג נמצאים בהליך גירושין ואחד הצדדים מעוניין לכפות את רצונותיו. גם בני זוג מאהבים עשויים למצוא את עצמם מתמודדים עם תלונות שאינן אמיתיות לאלימות במשפחה מסיבות כאלו ואחרות. עורך דין אלימות במשפחה יודע כיצד להתמודד עם אלימות במשפחה, החל משלב החקירה, הוצאת הצווים וכלה בחקירה המשטרתית והייצוג המשפטי. ההתמודדות המשפטית עם הדבר צריכה לכלול הוכחה כי מדובר במסירת עדות כוזבת (שהדין עליה הינו עד 3 שנות מאסר), תביעה נגדית בגין לשון הרע (אזרחית, לתביעת פיצויים בנוסף להליכים פליליים בגין עבירה זו) ועוד.

   לשיחה עם עו"ד דילוג לתוכן