מעשים מגונים

מעשים מגונים

מעשים מגונים נחשבים כעבירות שנעשות לצורך ביזוי, גירוי וסיפוק מיני, ובאים לידי ביטוי בין היתר באמצעות מגע, הצגת מראות מיניים פוגעים, דיבורים פוגעים בעלי הקשר מיני, אוננות בציבור ועוד. מה אומר על כך חוק העונשין? מה אם זה בוצע בתוך המשפחה ולחילופין באינטנרט? בכתבה זו נענה על השאלות וניתן דוגמאות.

מעשים מגונים

מעשים מגונים

מעשים מגונים נחשבים כעבירות שנעשות לצורך ביזוי, גירוי וסיפוק מיני, ובאים לידי ביטוי בין היתר באמצעות מגע, הצגת מראות מיניים פוגעים, דיבורים פוגעים בעלי הקשר מיני, אוננות בציבור ועוד. מה אומר על כך חוק העונשין? מה אם זה בוצע בתוך המשפחה ולחילופין באינטנרט? בכתבה זו נענה על השאלות וניתן דוגמאות.

מה זה מעשים מגונים?

הרבה אנשים שואלים את השאלה מה זה מעשים מגונים ומחפשים מקורות מידע שיגדירו אותם במדוייק. לעיתים רבות נדרשים האנשים להיעזר באנשי מקצוע כמו עורכי דין מנוסים וותיקים ולעיתים מחפשים בנושא מעשים מגונים הגדרה מדויקת באינטרנט. אלו נכנסים לקטגורית עבירות מין, המוגדרות באופן כללי כעבירות הכרוכות במגע בגוף קורבן העבירה, בהצגת מראות מיניים לנגד עיניו, בדיבורים פוגעים בעלי הקשר מיני וכדומה. המעשים כוללים פגיעה וחוסר הסכמה.

הגדרת הנושא היא מאוד רחבה ומעט מעורפלת בחוק, ולכן ניתנות להם פרשנויות שונות ע"י שופטים ומשפטנים הבאים לדון במקרים אלו שהגיעו לפתחם. העבירה יכולה להיות בדרגות חומרה שונות, והחוק מתייחס לכל אחת מהן בהתאם.

עבירות הנחשבות בתור מעשים מגונים

עבירות מעשים מגונים כוללות קשת רחבה של פעולות, החל באוננות וכלה בנגיעה באיברים מוצנעים. אלו נכללים בהגדרת הטרדה מינית (סעיף 3(א)(2)) לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ”ח–1998, אולם על-מנת לא ליצור כפל עבירות, הם אינם נכללים במסגרת עבירות הטרדה מינית. הקושי בהגדרת המונח באופן חד-משמעי הביא משפטנים רבים להציע הגדרות נוספות לעבירה, והן מתארות אותן כמעשים שאינם מקובלים בחברה בה הם נעשו. כלומר, כל עוד החברה בה התרחשו המקרים מתייחסת אליהם בצורה זו, הם פוגעניים ואסורים, ושיש בהם יסוד מיני.

  לייעוץ משפטי:

  מה יכול לקרות לאדם המואשם בביצוע מעשה מגונה?

  אדם שהואשם בביצוע מעשים מגונים נידון לעיתים קרובות לנידוי חברתי, קלון ציבורי ותקשורתי, פגיעה בלתי הפיכה בחיי המשפחה, בילדים, בזוגיות ובמקור הפרנסה, וזאת עוד הרבה לפני שבית המשפט פסק בעניינו. סעיף 348 לחוק העונשין התשל”ז-1977, קובע את האיסור הפלילי בגין ביצוע המעשה, ומגדיר אותו כאיסור על ביצוע  "מעשה לשם גירוי, סיפוק וביזוי מיניים", שהתרחש למרות אי-הסכמת הצד השני, בקטינים, חסרי-ישע ועוד.

  דוגמאות למקרי מעשים מגונים

  להלן מספר דוגמאות למעשים הנחשבים כמגונים:

  ● מגע פיזי באיברים אינטימיים כדוגמת חזה, ישבן ואיברי מין, ללא הסכמת הצד השני (כולל גם קטינים)

  ● אוננות בציבור

  ● נשיקה, ליטוף וחיבוק בעלי אופי מיני

  ● כל מעשה בעל אופי מיני, שנעשה לצורך גירוי, סיפוק, וביזוי מיני. עבירה זו אינה כוללת אינוס (חדירה לאיבר מין), מעשה סדום (חדירה אל פי הטבעת ובמקרים מסוימים לפה).

  מעשים מגונים חוק העונשין: כיצד מתייחס החוק לנסיבות השונות?

  בכל הנוגע לנושא מעשים מגונים חוק העונשין מתייחס אליהן בהתאם לרמות חומרה שונות וגוזר על עבריינים שהורשעו בעבירות אלו עונש המתחיל בשנת מאסר אחת ועד ל-15 שנות מאסר. החוק קובע לנושא 4 דרגות חומרה ומתאים את הענישה עפ"י דרגות חומרה אלה.

  דוגמאות לענישה בגין עבירה זו לפי חוק העונשין:

  • מעשה שנעשה שלא בהסכמה: 3 שנות מאסר
  • מעשה שנעשה שלא בהסכמה תוך שימוש בכוח: 7 שנות מאסר
  • מעשה שנעשה בנסיבות מחמירות: עבירה זו יכולה לכלול השתתפות אנשים אחרים תוך גרימת נזק גופני לקורבן, איום בנשק, מעשה בקטין בתוך המשפחה ועוד, והעונש הוא 10 שנות מאסר.

  דוגמאות לעונשים הקבועים בחוק במקרה של מעשים מגונים

  להלן דוגמאות של מעשים מגונים והעונשים הקבועים בחוק:

  • עונש מקסימלי – שנת מאסר:  נעשה בפומבי (כדוגמת אוננות בפרהסיה), בפני אחר שלא בהסכמה תוך ניצול יחסי תלות, מרות, השגחה, עבודה ושירות.
  • עונש מקסימלי – 2 שנות מאסר: נעשה באדם שמלאו לו 18 שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה ושירות.
  • עונש מקסימלי – 3 שנות מאסר: נעשה באדם שלא בהסכמתו וביצוע בפומבי בפני אדם שטרם מלאו לו 16 שנים.
  • עונש מקסימלי – 4 שנות מאסר: נעשה בקטין שמלאו לו 14 שנים אך תוך ניצול יחסי תלות, מרות, השגחה, עבודה ושירות (בהתאם לסייגים הקבועים בחוק).
  • עונש מקסימלי – 7 שנות מאסר: נעשה באדם תוך קבלת הסכמה במרמה כאשר מדובר בקטינה מתחת לגיל 14, גם אם נתנה את הסכמתה לביצוע המעשה.
  • עונש מקסימלי – 10 שנות מאסר: נעשה בקטין מתחת לגיל 16, שלא בהסכמתו תוך השגת ההסכמה במרמה.

  מעשה מגונה בתוך המשפחה

  כמו כל עבירות המין, גם מעשים מגונים נחשבים לעבירה פלילית. אלו מפירים את חוק היסוד הנוגע לכבוד האדם וחירותו, והם נחשבים חמורים בהרבה אם הם מתקיימים במסגרת המשפחה, ע"י ההורים וקרובים אחרים, שתפקידם הוא להגן על בני המשפחה הצעירים מפני פגיעות אלו, והם צריכים לספק – במצב תקין – את קו ההגנה הראשון עבור הקטין מפני פגיעה בכבודו וחירותו.

  לכן, כאשר מתרחש מעשה מסוג זה בתוך המשפחה, המחוקק ראה לנכון להעניש בחומרה יתרה את מבצעי העבירה, שהשתמשו בסמכות והמרות שלהם על-פני בני המשפחה הצעירים יותר, שאין להם יכולת להתגונן מפני הפגיעה.

  מעשים מגונים בפומבי

  מעשה מגונה בפומבי הוא פעולה שנעשה בפני אנשים אחרים בסביבה ציבורית באופן שהציבור חשוף אליו. דוגמה לפעולה זו היא אוננות בציבור. במקרים אלו, העונש הוא לרוב שנת מאסר, והוא ייקבע בהתאם לנסיבות המקרה. אם מדובר במעשה שנעשה כלפי קטין, נחשב הדבר חמור הרבה יותר, וייתכן עונש מאסר ל-3 שנים.

  מה קורה במקרה של מעשה מגונה בהסכמה?

  עבירות שנעשו בהסכמה ייחשבו עבירה פלילית בתנאים הבאים:

  ● הסכמה שהושגה במרמה, לגבי מהות המעשה, כמו למשל באמצע תהליך טיפולי

  ● כאשר ההסכמה ניתנה ע"י קטין שגילו מתחת לגיל 14

  רישום פלילי עלול לגרום לקשיים רבים עבור מבצע העבירות ולפגוע במעמדו בחברה ובאפשרותו להתקדם בחיים. כמו כן, הפגיעה בכל מישורי החיים תהיה קשה הרבה יותר במקרים בהם העבריין הורשע וישב בכלא בעקבות ביצוע עבירות מסוג זה.

  מעשה מגונה בקטין

  מעשים מגונים בקטינים נחשבים חמורים במיוחד, אך גם כאן קיימת קשת של רמות חומרה, הנקבעת בהתאם לשיקולים שונים כדוגמת גיל הקטין, אופי המעשה, נסיבותיו ועוד. ככלל, ככל שנפגעים צעירים יותר, כך הם נחשבים לחמורים יותר, ובהתאם לכך גם תהיה הענישה. כך למשל, דין מעשה מסוג זה בקטין מתחת לגיל 14 הוא 3 שנות מאסר בפועל, אך עשוי להגיע גם ל-7 שנות מאסר בפועל, בהתאם לנסיבות. במקרה בו בוצעו עבירה תוך שימוש בנשק, גרימת חבלה, בנוכחות אחרים, העונש חמור יותר ויכול להגיע ל-10 שנות מאסר ויותר.

  כתבות, מין העיתונות, עו"ד משה גלעד, משרד עורכי דין, עיתונות

  מעשים מגונים: עבירות מין באינטרנט

  תחום עבירות המין בישראל נעשה מורכב יותר עם השימוש באינטרנט. בשנים האחרונות יש יותר ויותר מקרים בהם מופצות תמונות עירום ברשתות, מפגשים שהובילו לפגיעה מינית ובאופן כללי הטרדות מיניות שמתבצעות באינטרנט. כל אלה פוגעים בקטינים אך גם בנשים שמגלות כי תמונות עירום שלהן מופצות בפורומים ברחבי הרשת. בהקשר המדובר בכתבה זו, אלו הן עבירות מין שלביצוען משמש האינטרנט פלטפורמה, והן עבירות הנחשבות כמגונות במרחב הוירטואלי.

  מעשים מגונים: האם מדובר בהליך פלילי ולא אזרחי?

  מעשים מגונים משלמבים את שני ההיבטים. ראשית, נתייחס אל ההיבט הפלילי. נפגע כתוצאה מעבירה זו רשאי להגיש תלונה במשטרה. לאחר שהמשטרה חוקרת היא מגישה את הממצאים לפרקליטות, אשר מחליטה האם להגיש כתב אישום בגין המקרה.

   לייעוץ משפטי:

   שנית, ישנו גם ההיבט האזרחי, לפיו הנפגעים זכאים להגיש תביעה אזרחית נגד האדם הפוגע ולדרוש פיצוי. אם נפגעתם ולחילופים אתם מכירים מישהו שנפגע כתוצאה ממעשה שכזה, כגון הטרדה מינית, אונס, בעילה אסורה בהסכמה וכדומה אתם יכולים לנקוט באחד ההליכים ואפילו בשניהם.

   אם תבחרו לנקוט בגישה הפלילית, האזרחית ולחילופין בשתיהן, יש לכך משמעויות והשלכות שונות, ולכן רצוי להיעזר בעורך דין מנוסה שיבצע את מיטב השיקולים המשפטיים.

   לסיכום, החוק מגדיר קשת רחבה של עבירות הנחשבות כמגונות, והם מיוחסים כעבירה פלילית אך ניתן גם להגיש תביעה אזרחית. חוק העונשין קובע עונשים שונים לפי רמות החומרה, אך יחד עם זאת, לעיתים קרובות החברה והתקשורת שופטים ומענישים את החשודים והנאשמים עוד הרבה לפני שנקבעה אשמתם ולחילופין חפותם, וזאת בשל הנזק שעבירות אלו יכולות לגרום לנפגעים.

   במקרה חשד והאשמה בעבירה, חשוב לפנות בהקדם לקבלת ייעוץ מקצועי מפי עו"ד פלילי המתמחה בתחום, והוא יטפל בתיק מהרגע הראשון במטרה להוביל לתוצאות הטובות ביותר עבור לקוחותיו. אנו מנוסים מאוד בתחום ולרשותנו שורת הצלחות ארוכה, ואנו נייצג אתכם על הצד הטוב ביותר. אם אתם מחפשים עורך דין פלילי בחיפה שיוכל לסייע לכם, צרו קשר לקבלת ייעוץ ראשוני.

   לסיכום, אלו העונשים שצפויים על ביצוע מעשים מגונים מסוגים שונים:

   גילנסיבותשנות מאסר
   בוגריםבפומבי או בפני אחר שלא בהסכמה תוך ניצול יחסי תלות, מרות, השגחה, עבודה ושירותעד שנה
   בוגריםמעשה מגונה תוך ניצול יחסי מרותעד שנתיים
   מתחת לגיל 16לא בהסכמה או בפומביעד 3
   מתחת לגיל 14בכל מקרהעד 3
   קטין מעל גיל 14תוך ניצול יחסי תלות, מרות, השגחה, עבודה או שירותעד 4
   קטינה עד גיל 14תוך ניצול יחסי תלות, מרות, השגחה, עבודה או שירותעד 4
   מתחת לגיל 16שלא בהסכמה או בהשגת הסכמה במרמהעד 10
   מתחת לגיל 14תוך שימוש בנשק, חבלה, או בנוכחות אחרים10 ויותר

   מעשה מגונה- שאלות ותשובות

   בעברות פליליות רבות יש תקופת התיישנות. זו היא תקופת זמן שעברה ממועד ביצוע העברה, אשר לאחריה לא ניתן להעמיד לדין. על מעשים מגונים שבוצעו בפומבי למשל, ישנה תקופת התיישנות למשך שנה אחת. מה ההיגיון בכך? באופן כללי, התיישנות נובעת מסיבות רבות, שעשויות להפריע לקיום משפט צודק. בין השאר, היכולת לזכור פרטים מאירוע מסוים, הולכת ונחלשת עם הזמן באופן טבעי. כמו כן, עשויות להיות ראיות שונות, שניתן להשתמש בהן במסגרת חקירות שמבוצעות בזריזות והעמדה לדין שלא מתעכבת יותר מדי. למשל, צילומים ממצלמות אבטחה. אבל אם עבר זמן רב, ייתכן שאותן ראיות לא קיימות יותר והדבר ייפגע ביכולת הנאשם להתגונן.
   הבדל ראשון וברור בין מעשה מגונה רגיל לכזה שמבוצע באינטרנט, הוא המרחק הפיזי. חשוב להדגיש, שמרחק זה אינו מבטל את האפשרות, שהמעשים יחשבו כמגונים מבחינה משפטית. כך גם לגבי שכנוע לבצע דברים מיניים במהלך שיחת וידאו, באופן שעשוי להיות מוגדר בתור עברה זו. יש עוד אפשרויות שונות שמוגדרות כך, כגון צילום לא רשות במצבים אינטימיים. הכוונה למצב שבו ישנה מצלמת ווב שמופעלת ללא ידיעת המצולם ולחילופין מצב שבו רואים דרך האינטרנט צילומי מצלמה נסתרת שהותקנה היכן שהוא. הכל כמובן, בהנחה שישנו הקשר מיני, שמתאים להגדרת עברה כזו.
   יש למצב של מעשים מגונים הגדרה ברורה, אך מי שלא מתמצאים בתחום המשפטי הפלילי, עשויים לבלבל זאת עם מונחים אחרים. זהו הוא אחד הדברים, אשר מוגדרים כהטרדה מיני". זאת, לצד סחיטה באיומים, הצעות מיניות חוזרות למי שמגיב באופן שממנו ברור שהוא לא מעוניין בהן, התייחסויות חוזרות ונשנות למיניות אדם שמתגובתו ברור שאינו מעוניין בכך והתייחסות מבזה ומשפילה לגבי מיניותו האדם. כיום, בהתאמת החוק להתפתחויות הטכנולוגיות, הגדרת הטרדה מינית כוללת גם הפצת תמונות וסרטונים מיניים של הקורבן ברשת האינטרנט, ללא קבלת רשות לכך.
   במקרי מעשים מגונים חוק העונשין מגדיר את הדברים, כולל התייחסות לעונשים. מידע על כך זמין במלואו באינטרנט, אבל כאן הסיפור רק מתחיל. בפועל, מדובר בנושא מורכב למדי, כולל התפתחויות חדשות כפי שהזכרנו, של עבירות ברשת האינטרנט. ניתן להבין לבד היבטים כלליים. למשל, שאם בוצעה חדירה, אז סביר שהמקרה כחמור יותר, אבל לא בתור מעשה מגונה. אך מעבר לכך, דרוש ייעוץ מפי מומחה מנוסה בתחום זה. הפרטים הרלבנטיים רבים וכל אחד מהם, עשוי לשנות את התמונה באופן ניכר. בין השאר, אנשים "לא יודעים מה הם לא יודעים" והדבר עשוי לסבך מאוד. כך שמוטב שלא לקחת סיכון מיותר ולפנות לעו"ד בשלב מוקדם ככל הניתן.

   לשיחה עם עו"ד דילוג לתוכן