הטרדה מינית בעבודה – מתי מדובר בעבירה פלילית?

הטרדה מינית בעבודה – מתי מדובר בעבירה פלילית?

הטרדה מינית בעבודה היא אחד הנושאים המשפטיים המורכבים והרגישים ביותר, ולעיתים עולה הקושי להבחין בין הטרדה לבין חיזור לגיטימי. בכתבה הזו נענה על השאלות הבאות:
1. כיצד החוק מגדיר הטרדה מינית בעבודה?
2. מה בנוגע לפיצויים?
3. באילו מקרים גם הסכמה נחשבת להטרדה מינית?
וגם נביא בפניכם מספר דוגמאות להטרדה מינית בעבודה.

עורך דין פלילי בחיפה

הטרדה מינית בעבודה – מתי מדובר בעבירה פלילית?

הטרדה מינית בעבודה היא אחד הנושאים המשפטיים המורכבים והרגישים ביותר, ולעיתים עולה הקושי להבחין בין הטרדה לבין חיזור לגיטימי. בכתבה הזו נענה על השאלות הבאות:
1. כיצד החוק מגדיר הטרדה מינית בעבודה?
2. מה בנוגע לפיצויים?
3. באילו מקרים גם הסכמה נחשבת להטרדה מינית?
וגם נביא בפניכם מספר דוגמאות להטרדה מינית בעבודה.

הטרדה מינית היא פגיעה בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובזכותו לשוויון. מקומות עבודה הם מקום נפוץ בו הן מקרים אלו מתרחשים, פעמים רבות תוך ניצול יחסי מרות. עפ"י סעיף 6 לחוק למניעת הטרדה מינית, ניתן להגיש תביעה אזרחית, שהיא תביעה נזיקית לפיצוי כספי. יחד עם זאת, מאז חקיקת החוק למניעת הטרדה מינית, נשמעות טענות שהוא מונע חיזור לגיטימי וחוסם אפשרות לפיתוח קשרים אישיים הנובעים מרצון חופשי במקום העבודה. בכתבה זו נבהיר לכם בדיוק מהי הטרדה מינית בעבודה, נסביר לכם מדוע מדובר במושג רחב שיכול להיות מעורפל, וניתן לכם דוגמאות שיסייעו לכם לזהות כי מדובר בהטרדה מסוג זה.

הטרדה מינית בעבודה חוק

החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, מגדיר התנהגויות המהוות הטרדה, וקובע שהתנהגות כזו היא בגדר עבירה פלילית שעונשה מאסר, בנוסף לעוולה אזרחית המאפשרת לבית המשפט לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק. במקרים רבים ניתן להבין בצורה פשוטה וברורה האם מדובר בהטרדה מסוג זה. חוק הטרדה מינית בעבודה עוסק במקרים רבים הנחשבים גבוליים, בהם קשה לקבוע האם מדובר בהתנהגות חוקית. לכן, במקרים כאלה יש להתייחס למכלול נסיבות המקרה, ולא רק למעשה עצמו, ויש להתייחס להקשר בו בוצעו המעשים, טיב היחסים בין הצדדים ועוד. "החוק למניעת הטרדה מינית" קובע 6 הגדרות שונות למעשים הנחשבים כהטרדה, וחלקן נחשבות למעשי הטרדה מינית בעבודה:

 1. סחיטה באיומים: כאשר אדם מאלץ אדם אחר לקיים מעשים בעלי אופי מיני תחת לחץ, הפחדה או איום כלשהו. האיום יכול להיות איום בפיטורים, פגיעה פיזית, פגיעה באדם אחר, פגיעה בשם הטוב, פרסום מידע פוגעני ועוד. כל עבירת סחיטה באיומים לפי החוק יכולה להוביל לעונשי מאסר כבדים של עד 9 שנים, וזאת בהתאם לנסיבות וחומרת המקרה. כמו כן, הצעה לקיום יחסי מין תמורת קידום כספי עלולה להיכלל בקטגוריה זו.
 2. מעשים מגונים: מעשים שמטרתם גירוי, סיפוק וביזוי מיני. דוגמה לכך יכולה להיות נגיעה באדם אחר, חשיפה בפני אדם אחר לצורך גירוי/סיפוק/ביזוי, וזאת ללא הסכמת הצד השני. ראוי לציין כי בתוך קטגוריה זו קיים טווח אפור רחב, בתוכו נכללים מעשים כמו גירוד איברים מוצנעים, מעשה סדום ונשיקה על הלחי, ויש לבחון כל מקרה לגופו.
 3. הצעות מיניות חוזרות לאדם שהראה, אמר וכתב שאינו מעוניין: צריכות להיות לפחות שתי הצעות, בשתיהן האדם המוטרד לכאורה צריך להראות כי אינו מעוניין. כאשר מתקיימים בין המטריד לנפגעת יחסי מרות, זוהי לרוב הטרדה מינית בעבודה, גם אם הנפגעת לא הראתה שאינה מעוניינת בהצעות. המשפט מניח כי הסכמת העובדת אינה באמת הסכמה, והממונה צריך להוכיח שקשריו המיניים עם הכפופה לא היו תוך ניצול יחסי מרות.
 4. התייחסויות חוזרות המופנות לאדם לגבי מיניותו, כאשר האדם הראה כי אינו מעוניין בהתייחסויות אלה (לדוגמה: "את/ה מאחר/ת לעבודה, מה היה לך לילה סוער?"). יחד עם זאת, כאשר מדובר בבדיחות גסות, הערות מסוגים שונים ועוד, הגבול עשוי להיות מעורפל.
 5. התייחסות מבזה ומשפילה לגבי מיניותו או מינו של אדם.
 6. פרסום תצלום, סרט והקלטה המתמקדת במיניות האדם ללא הסכמתו.

יחסי מרות הגדרה

המונח יחסי מרות הוא חלק בלתי נפרד מן תופעת הטרדה מינית בעבודה. עפ"י החוק, יחסי מרות עוסקים ביחסים המתקיימים בתוך מסגרת ומושפעים ישירות מתוקף תפקיד שני הגורמים המעורבים, מהמקצוע או המעמד שלהם. מדובר ביחסי כוחות בהם צד אחד חזק יותר, ולכן מדובר בפתח לניצול. במילים אחרות, כתוצאה מיחסי כוחות אלה, יש לאחד יתרונות על השני, והם מתבטאים בכוח, סמכות, מעמד, השפעת הסביבה, האדם השני ועוד. קיימים סוגים שונים של יחסי מרות כדוגמת מורים ותלמידים, מפקדים ופקודים בצבא ובמשטרה, רופאים ומטפלים בין מטופלים, כוהני דת ורבנים בין קהילת המאמינים שלהם ועוד.

  לייעוץ משפטי:

  יחסי מרות בעבודה

  מקומות עבודה מאופיינים בין היתר בקיום יחסי מרות בין עובדים לבין מנהלים/אחראים/אחראי משמרת/בעלי העסק ועוד. קיום מערכת יחסים בתוך מקום העבודה במסגרת יחסי מרות הוא אמנם נפוץ, אך גם עשוי להיות מלווה בחשש הצד החלש יותר מפני סירוב מסיבות שונות. קיום מערכת יחסים בתוך העבודה במסגרת יחסי מרות עשוי להיות בעייתי ולהביא לתוצאות קשות, אשר יכולות להיחשב בתור הטרדה מינית בעבודה. בכל מקרה מדובר במצב המקשה נפשית על הנפגעים, וזאת בנוסף לקושי המתלווה לסיטואציה של עבירות שנעשו כלפיו.

  ניצול יחסי מרות

  ניצול יחסי מרות הוא מצב בו הצד החזק יותר במערכת היחסים כדוגמת מנהל במקום העבודה, מנצל את מעמדו כדי להביא לקיום יחסי מין, או לבצע מעשי הטרדה מינית בעבודה, כאשר הצד השני אינו מסוגל וחושש לסרב ולהתלונן. ניצול יחסי מרות נחשב לעוולה אזרחית וגם לעבירה פלילית, כאשר הצד החלש יותר ביחסים מפחד לסרב במטרה שלא להיפגע. תוכלו לקרוא גם הטרדה מינית בצבא.

  יחסי מרות בהסכמה

  יחסי מרות בהסכמה הם תופעה נרחבת מאוד במקומות עבודה. למעשה, לא קיים בישראל חוק האוסר קיום מערכות יחסים בין עובדים למנהלים, אבל בשל הרגישות המיוחסת למצבים אלו, ובשל עמדת החולשה המיוחסת לרוב לצד הנמצא בעמדת כוח פחותה לעומת הצד השני, הנחת המוצא היא כי הצד הנמצא בעמדת כוח הוא גם הצד המנצל. במקרה בה מתבצעת תלונה בגין הטרדה מינית בעבודה, הצד החזק מחויב להוכיח כי מדובר במערכת יחסים שנעשתה בהסכמה. במידה והצד המנצל לכאורה מצליח להוכיח כי מדובר ביחסים שנעשו בהסכמה – לא יהיה מדובר במקרה הטרדה. לעיתים אף ניתן להוכיח כי התקיימה בעילה אסורה בהסכמה בתוך מערכת היחסים

  הטרדה מינית בעבודה דוגמאות

  להלן מספר דוגמאות:

  1. מעסיק או ממונה המציע לעובדת לקיים עמו יחסי מין תוך איומי פיטורין, אי-קידום במקום העבודה, עבודה עד שעות מאוחרות יותר וכדומה
  2. נעיצת מבטים חודרניים, קריצות, בדיחות גסות, הערות על מיניותו האדם, ליטופים, נשיקה לא רצויה
  3. צפייה בחומר פורנוגרפי בנוכחות הצד המוטרד
  4. הצעות מיניות, לרבות אם מדובר בממונה

  הטרדה מינית בעבודה פיצוי

  הטרדה מינית היא אמנם עבירה פלילית, אבל ניתן גם להגיש בגינה תביעה אזרחית ולקבל פיצויים בהתאם. במילים אחרות, תביעת פיצויים במקרה הטרדה מינית היא חלק מהליך אזרחי לו זכאים כל הנפגעים. אם בוצעה הטרדה מינית בעבודה פיצוי יכול להוות אופציה שתיפסק בבית המשפט. במקרה כזה, התביעה מוגשת נגד האדם הפוגע, ובית המשפט רשאי לקבוע סכום פיצויים לתשלום, אלא אם הצדדים החליטו להגיע להסכם פיצויים מחוץ לכותלי בית המשפט. אז מהו הסכום המדובר במקרה הטרדה מינית במקום העבודה? כיום ניתן לתבוע פיצויים מהפוגע בסכום עד 120,000 ש"ח לכל מעשה הטרדה מינית, כולל הוכחת נזק לכל מעשה הטרדה בנפרד (אין חובה להביא ראיות המעידות על גודל הנזק). בתביעת פיצויים הגבוהה מהסכום הנ"ל, יש להביא ראיות המוכיחות כי גודל הנזק מצדיק את הסכום הנתבע. הוכחת נזקים יכולה להיות באמצעות עדות פסיכולוג מטפל המתאר את הנזק הנפשי שנגרם לתובע בעקבות ההטרדה.

  עורך דין הטרדה מינית בעבודה – למה זה חשוב?

  תפקידו עורך דין עבירות מין נחשב למורכב, וזאת כיוון שלמצב הנתון מתלווים לעיתים קרובות גם הליכי בירור העשויים להוביל גם לחשיפה אישית וחברתית, אשר פעמים רבות האדם המוטרד אינו מעוניין בהם. מדובר במצב קשה ומאיים, המחייב ייעוץ וליווי מקצועיים ומדוייקים ע"י עו"ד מנוסה בתחום הטרדות מיניות בעבודה. עורך דין מומחה בתחום יציג את הדברים בצורה נכונה, יתמודד עם עורך דין הצד השני ויבחן את אופן התנהלות המעסיק. למעשה, תחום זה הוא מורכב ובעל גבולות מעט מעורפלים. כך למשל, מערכת יחסים בהסכמה בתוך מסגרת מקום העבודה יכולה להתפתח למצב הטרדה מינית בעבודה או תלונה על הטרדה. הדבר דורש הסתייעות בעורך דין מנוסה, לרבות כאשר מתוכננת תביעה אזרחית לפיצויים גבוהים, שם באופן טבעי עולה חשיבות קיום ייעוץ מקצועי ע"י עורך דין מנוסה.

  לסיכום, כפי שניתן לראות, הטרדה מינית בעבודה היא נושא מורכב ורגיש, ויחד עם זאת נחשב נפוץ מאוד, וזאת בין היתר בשל המקרים הרבים הנמצאים בתחום האפור שבין מעשה לגיטימי לבין עבירה פלילית. מצב זה יכול לגרום למקרי פגיעה רבים בשני הצדדים, ולכן, כאשר עולה חשד כי התקיימה הטרדה מסוג זה, מומלץ לפנות לעורך דין לשם הערכת המצב, ליווי, סיוע וייצוג משפטי. חשוב לזכור, לעיתים התלונות מתבררות כקנטרניות ונובעות מתחושת קיפוח או פיטורין, נקמנות אישית ועוד. במקרים מסוג זה עולה חשיבות הייעוץ המקצועי עם עורך דין פלילי במטרה להעריך את סיכויי התיק שלכם ולמקסם אותם. אנו כאן בשבילכם. צרו קשר למידע נוסף.

  הטרדה מינית בעבודה – שאלות ותשובות

  האם יש תקופת התיישנות על עבירת הטרדה מינית?

  נושא תקופת ההתיישנות משמעותי בהקשר זה, מאחר שזהו סוג עבירה בו הקורבנות פעמים רבות מגישים תביעה רק לאחר זמן רב. זאת, לאור השלכות פסיכולוגיות שונות של סוג עבירה מיוחד זה. לגבי אפשרות תביעה אזרחית בגין עבירות הטרדה מינית בעבודה, ישנה תקופת התיישנות של שבע שנים המועד בו נוצרה לראשונה ה-"עילה" בגללה מוגשת התביעה. נקודה חשובה לגבי מקרי הטרדה  אשר התרחשו בעבר: שימו לב שעד לתאריך ה-1.1.2012, תקופת ההתיישנות הייתה רק שלוש שנים. זאת, בשונה מהמקובל לגבי התיישנות בעבירות אחרות, שהיה כבר אז 7 שנים.

  מהי אחריות המעסיק במקרה הטרדה?

  בנפרד ממצב בו המעסיק הוא המטריד, ישנה אחריות של המעסיק במקום העבודה במקרה זה. מדובר בחובות מסוימות אשר החוק מטיל על מעסיקים. בין השאר, המעסיק מחויב ליידע את העובדים בעיקרי החוק למניעת הטרדה מינית, וכן למנות אחראי למניעת הטרדה. ניתן לתבוע בתביעה אזרחית מעסיק אשר לא עמד בהנחיות החוק השונות מבחינה זו. אגב, במצב בו נוסעים לחו"ל במסגרת העבודה, אם יהיה סיכון מוגבר לביצוע הטרדה מינית בעבודה בגלל התרבות העסקית המקומית, גם אז המעסיק מחויב לפעול במטרה לצמצם מראש את הסיכון. הרעיון הכללי הוא, כי החוק מחייב את המעסיק לפעול כפי יכולתו ובאופן סביר, במטרה לצמצם מקרים מסוג זה מראש.

  האם הטרדה מינית בעבודה היא "תאונת עבודה"?

  הטרדה מינית בעבודה אכן מוכרת כאחד מסוגי ה-"פגיעה בעבודה" האפשריים. במקרה כזה, עשויים להיות זכאים לקבלת פיצויים מהמוסד לביטוח לאומי. מדובר במצב שבו ההשלכות הנפשיות של המקרה חמורות ומתמשכות ומחייבות טיפול רפואי. ניתן לפנות לביטוח לאומי בנושא זה, וההכרה בכך עשויה לפתוח פתח לקבלת מימון הוצאות טיפול, "דמי פגיעה" ועוד. דיווח תאונת עבודה מבוצע בפורמט סטנדרטי ע"י המעסיק, המגיש זאת לביטוח לאומי. כמובן, כאשר מדובר במקרה הטרדה, הדברים לא בהכרח יתרחשו בצורה זו, וודאי לא במקרה בו המעסיק הוא המטריד. במקרה כזה ובכלל, באמצעות עורך דין הטרדה מינית בעבודה, מקרים כאלה יטופלו באופן הטוב ביותר.

  מה ניתן לעשות מעבר להתייעצות עם עורך דין הטרדה מינית בעבודה?

  ראשית, כדאי לתעד את הדברים בהקדם, ולהתחיל בהיבטים בסיסיים כגון מה קרה, היכן ומתי. לאור הלחץ הנפשי הכרוך במקרי הטרדה מינית בעבודה, כמו גם חלוף הזמן, לא יהיה קל לזכור את הדברים במדוייק, לכן, מוטב לבצע תיעוד, גם אם לא בטוחים עדיין שרוצים לפעול בנידון. בהמשך, ישנה האפשרות של הגשת תלונה במשטרה. כיוונים נוספים בהם ניתן לפעול הם הגשת תביעה אזרחית ופנייה למוסד לביטוח לאומי בבקשה להכרה ב-"פגיעה בעבודה". בכל מקרה, כדאי ומומלץ להתחיל מהתייעצות עם עורך דין באזורכם. כך, שאם מגוריכם באזור הצפון, יש להתייעץ עם עורך דין פלילי בחיפה המתמחה בנושא זה. בעזרתו, תוכלו לקבל את ההחלטות הטובות והספציפיות ביותר עבורכם ובמצבכם.

  לשיחה עם עו"ד דילוג לתוכן