מהי עבירת אינוס ומה קובע חוק העונשין?

מהי עבירת אינוס ומה קובע חוק העונשין?

אינוס היא אחד העבירות החמורות בחוק הישראלי. המושג מתייחס לקיום יחסי מין עם אישה למרות חוסר הסכמה מצידה, הכוללת החדרת איבר מין, חפץ או איבר אחר לתוך איבר מין הנתקפת.
האם קיים המושג אינוס בהסכמה? מה אומר על כך חוק העונשין? ומהי תקופת ההתיישנות?

אינוס

מהי עבירת אינוס ומה קובע חוק העונשין?

אינוס היא אחד העבירות החמורות בחוק הישראלי. המושג מתייחס לקיום יחסי מין עם אישה למרות חוסר הסכמה מצידה, הכוללת החדרת איבר מין, חפץ או איבר אחר לתוך איבר מין הנתקפת.
האם קיים המושג אינוס בהסכמה? מה אומר על כך חוק העונשין? ומהי תקופת ההתיישנות?

מה זה אינוס?

אינוס, ובמילים אחרות אונס, היא עבירה פלילית חמורה, שבצידה עונשים מחמירים בחוק. כדי שהעבירה תיחשב כאונס, צריכים להתקיים שני תנאים בסיסיים: קיום פעילות מינית עם אישה והיעדר הסכמה. העבירה כוללת החדרת איבר מין, חפץ ולחילופין איבר אחר לתוך איבר מין האישה הנתקפת. במקרה זה, היעדר ההסכמה יכול להיות מילולי ופיזי, אך יכול לבוא לידי ביטוי אף בחוסר שיתוף פעולה, ופאסיביות מצד הנתקפת. שני המונחים המרכזיים הללו מהווים כר נרחב לפרשנות משפטית אשר הולכת ומחמירה עם השנים, הן באופן בו מקובל לפרש את המונחים המרכזיים הללו והן ברמת הענישה.

עורך דין משה גלעד מתראיין בחדשות 12 בנושא נושא צו איסור פרסום

אינוס (תיקון מס' 22) תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 61) תשס"א-2001

  לייעוץ משפטי:

  345. (א) הבועל אשה –

  (1) שלא בהסכמתה החופשית;

  (2) בהסכמת האשה, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה;

  (3) כשהאשה היא קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, אף בהסכמתה;

  עבירת אינוס: לא רק במקרה חוסר הסכמה

  למרות המרכיב המהותי במסגרת אינוס, כלומר היעדר הסכמה, גם במקרים בהם ניתן להוכיח כי הייתה הסכמה לכאורה, עולות שאלות משפטיות וחוקיות חשובות. דהיינו, במצבים רבים מתקיימת הסכמה לכאורה מתוך פחד, וחשש מפני פגיעה פיזית ונפשית מצד האישה. במילים אחרות, היא אינה קבילה. לכן, גם במקרים בהם קיים רצון אשר אינו ניתן מתוך רצון חופשי, אמיתי ומלא, המעשה יכול להיחשב עבירה, בהתאם לחוק העונשין.

  זאת ועוד, הסכמה שאינה חופשית יכולה להתקיים גם במרמה, כאשר אדם מציג עצמו בזהות בדויה, כדי לשכנע את האישה לקיים איתו יחסי מין. במקרים אלו ניתן לראות את מגמת ההחמרה של מערכת המשפט והפרקליטות ביחס לעבירות אלו. גם כאשר האישה לא יכולה להביע הסכמה והתנגדות למעשים מתוך חוסר הכרה, שכרות, סימום וכדומה, מדובר בעבירה. ניתן לראות זאת בתיקון החוק:

  (תיקון מס' 56) תש"ס-2000 (תיקון מס' 61) תשס"א-2001

  (4) תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האשה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית;

  (תיקון מס' 56)  תש"ס-2000

  (5)   תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא היתה הסכמתה, הסכמה חופשית;

  עבירת אינוס במקרה של קטינה

  גיל האישה מהווה אף הוא מרכיב חשוב בחוק. קיום יחסי מין עם נערה צעירה, שלא מלאו לה עדיין 14 שנים, גם אם היא מביעה הסכמה מלאה למעשים, נחשבים כעבירה לכל דבר. המחוקק ובית המשפט קבעו כי נערה מתחת לגיל 14 נחשבת כקטינה, שאינה מסוגלת להבין במלואה את משמעות המעשים ולכן, גם אם היא מביעה הסכמה, היא אינה לגיטימית. גם קיום יחסים עם נערה מגיל 14 ועד גיל 16 נחשב אסור, אם כי ההגדרה החוקית היא בעילה אסורה בהסכמה. גם החוק שם לב להגדרה זו:

  (תיקון מס' 56)  תש"ס-2000

  (1)   בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים

  אינוס בהסכמה: יש דבר כזה?

  זהו מונח שגוי אשר נולד מתוך שיבוש שני מונחים אחרים:  ללא הסכמה, לעומת עבירה הנחשבת כאסורה אך בהסכמה. אכן, פעולה זו נחשבת עבירה פלילית לכל דבר, אם כי אינה חמורה כמו עבירת אונס. ההבדל בין שני העונשים היא שמקרה זה מתרחש כאשר הנפגעת בין הגילאים 14 עד 16 ולכן אינה נמצאת בטווח גיל ההסכמה, אך גם אינה נכללת בהגדרת אונס. בנוסף, קיים מצב של עבירה הנחשבת כאסורה בהסכמה במסגרת יחסי מרות. מצב זה יכול להתקיים כאשר האישה הנפגעת קטינה, אבל גם כאשר היא מעל גיל 18, אם המעשים נעשו תוך הפעלת יחסי מרות: מורה ותלמידה, מנהל ועובדת ועוד. בגלל המעמד הייחודי של האישה הנפגעת לעומת הפוגע, הפעולה נחשבת לעבירה חמורה לפי החוק ואף יכולה להיחשב כאונס לכל דבר במקרים מסוימים. יחד עם זאת, אופיה המיוחד של העבירה מביא למקרים רבים בהם הנאשמים בעבירה זו פעלו מתוך תום לב, ללא כוונת זדון ואף לעיתים קרובות מתוך הבנת המצב באופן שגוי.

  צו איסור פרסום

  צו איסור פרסום הינו כלי חשוב הנמצא בידי בית המשפט ומשמש אותו במטרה להגביל פרסום פרטים שונים מהמקרים המובאים לפניו, ואת עצם קיום תיקים מסוימים.
  הוצאת צו איסור פרסום מאפיינת בדרך כלל מקרים בעלי רגישות גבוהה, כמו תיקי אינוס, אשר פרסום פרטיהם עלול לפגוע בהליכי חקירה ומשפט. בפרשות אלו, צו איסור פרסום הינו הליך משפטי שכיח יחסית ומשמש את בית המשפט כאמצעי פעולה הכרחי במספר צמתים קריטיים לאורך ניהול ההליך.

  עבירת אינוס חוק העונשין

  סעיף 345 לחוק העונשין קובע כי עבירת אינוס היא עבירה חמורה, אשר פוגעת בנפש ובגוף האישה. אדם שהורשע בעבירה זו צפוי לעונש מאסר מקסימלי של 16 שנה. אם הורשע בעבירה בנסיבות מחמירות, הוא צפוי לעד 20 שנות מאסר, זאת בהתאם לנסיבות מקרה וגיל הנפגעת.

  עבירת אינוס חוק העונשין הגדרות

  חוק העונשין מגדיר כי מדובר בקיום יחסי מין ללא הסכמה חופשית ועל ידי מרמה לגבי זהות העבריין ומהות המעשים. כאשר הנפגעת מתחת לגיל 14, המעשה נחשב כבעילת קטינה אף אם נעשתה מתוך רצון.

  פגיעה תוך ניצול מצב חוסר הכרה, ולחילופין מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית. תוך ניצול היות האישה נפגעת נפש, לקויה בשכלה באופן שלא מאפשר לה להסכים בצורה חופשית.

  אינוס בנסיבות מחמירות לפי חוק העונשין מהווה ענישה של עד 20 שנות מאסר, ותיקבע למי שהורשע באחת מן העבירות הבאות: פגיעה מינית חמורה תוך איום בנשק – חם וקר תוך גרימת חבלה גופנית ונפשית לאישה, או פגיעה בהריון תוך התעללות באישה לפני, תוך כדי ואף אחרי המעשה. כאשר העבירה התבצעה בנוכחות אחרים ותוך שיתוף פעולה עם כמה אנשים. כך גם כתוב בחוק:

  (תיקון מס' 56) תש"ס-2000

  (2)   באיום בנשק חם או קר;

   לייעוץ משפטי:

   (3)   תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון;

   (4)   תוך התעללות באשה, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו;

   (5)   בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים מהם.

   אינוס וירטואלי – מצב מיוחד, שגם עשוי להיות מוגדר כאונס

   האינטראקציה הרחבה מאוד בין אנשים דרך רשת האינטרנט, פתחה פתח לווריאציות נוספות בנושא ההטרדה המינית. בעקבות זאת, אנו שומעים כיום על הטרדה מינית ברשת, למשל באמצעות הפצת תכנים מיניים של אישה, דבר שכבר מוגדר בישראל כעבירה. כך גם לגבי המונח המפתיע מעט אינוס וירטואלי. האם ועד כמה, מונח כזה מקובל בעולם המשפט? ומה זה אומר מעשית, מבחינת הגדרת המעשים כעבירות ומבחינת העונש? אלה שאלות משמעותיות מאוד, מאחר שאין כאן כל מגע פיזי בין הגבר לאישה ואפילו אין קרבה פיזית! כמו כן, ברמה הטכנית, האישה יכולה להתנתק מהתקשורת הישירה עם התוקף בקלות ובאופן מיידי. כך שניתן לחשוב, שזהו סוג עבירה מיוחד, אך לא אונס. הרי אם אין הסכמה ואין כפייה פיזית, מדוע שיהיה שיתוף פעולה?

   בפועל הדברים אינם תמיד פשוטים כל כך מבחינה משפטית. לעתים, לשם ההמחשה, מופעל על האישה לחץ באמצעות איומים. כאשר הקורבנות הם קטינים, הם פגיעים אפילו יותר להשפעה ולניצול. בפועל, לעתים הדבר אכן נחשב בתור אונס, בהתאם לנסיבות. אינוס וירטואלי ומרחוק, הוא מצב שבו קיימת עבירה. חשוב להגיד כי המונח מתייחס גם להחדרת חפץ ולחילופין איבר אחר, לתוך איבר מין. כמו כן, נלקחות בחשבון נסיבות מחמירות. למשל כשמדובר בקטינים ובהסכמה למעשה שהושגה במרמה. לפי נתוני המשרד לביטחון לאומי ממרץ 2023, לגבי פניות אל מוקד 105 בשנת 2022, מתוך 8,133 אירועי פגיעה בקטינים ברשת, כ-31% היו מקרים על רקע מיני. מעניין לראות את אופי המקרים. לפי נתונים אלה, במרבית מקרי הפגיעה בבנות (42%), היה מדובר בהטרדה מינית. בעוד 25% מהמקרים זו הייתה הפצת תמונות וסרטונים בעלי אופי מיני. שאר הפגיעות מתוארות כסחיטה, התכתבות עם אופי מיני, ועוד.

   תקופת התיישנות העבירה לפי חוק העונשין

   על כל עבירות מין חמורות אחרות חלה תקופת התיישנות ארוכה במיוחד. הסיבה העיקרית לכך היא פרק הזמן הנדרש לעיתים לאישה לעכל ולהבין את מה שאירע, לאזור כוחות ואומץ כדי להתלונן. בהתאם לרמת החומרה וכן לגיל האישה הנפגעת, תקופת התיישנות על עבירה זו עומדת על 10 שנים, כאשר אם הנפגעת הייתה קטינה בעת המעשים, מדובר על תקופה הרבה יותר ארוכה. גם על עבירה זו בתוך המשפחה חלה תקופת התיישנות ארוכה משמעותית יותר מאשר עבירה שנעשתה מחוץ למשפחה, עד כדי כך שבמקרים מסוימים, תקופת התיישנות על העבירה יכולה להגיע אף עד 30 שנים.

   לסיכום

   עבירה זו מתייחסת למגוון רחב מאוד של מעשים הנחשבים אסורים בעיני החוק והמשפט. עם זאת, היא מתקיימת בתוך מרחב פרשנויות משפטיות משתנות, לעיתים מעורפלות בהתחשב בנסיבות המקרה. על כן, בכל מקרה ביצוע, היותך קורבן או מואשם חשוב להיוועץ עורך דין עבירות מין, שמכיר היטב את החוק, מכיר את הגישה המשפטית בנושא על בוריה ויכול לספק ייצוג משפטי הולם. למידע נוסף, פנו אלינו! כמו כן, עורך הדין גלעד בעל ידע רחב בעבירות מין נוספות.

   אינוס- שאלות ותשובות

   בדומה לשימוש במונח (הלא מדויק) אינוס בהסכמה, גם סביב המונח עצמו יש לעתים אי הבנות. מתי עבירה נחשבת ככזו? האם זוהי עבירה תמיד? ראשית, הגדרה קצרה: אינוס מוגדר כביצוע יחסי מין או החדרת חפץ או איבר אחר לאיבר מין האישה ללא הסכמה מפורשת. כאשר אין הסכמה העבירה נחשבת כפלילית, אך היא יכולה להתקיים גם במקרי כפייה או בהסכמה בנסיבות מחמירות. נסיבות כאלה עשויות להיות הפעלת איומים כלפי הקורבן, ניצול לרעה של מצב נפשי וכמובן גיל הנתקפת.
   בשמיעה ראשונה ייתכן שהמונח שעבירה מגונה נשמעת הרבה פחות חמור מאינוס. אך בפועל, זו היא עבירה אשר עשויים לקבל עליה עד 10 שנות מאסר בפועל. במקרה של עבירת אינוס חוק העונשין מחמיר יותר ולכן יש משמעות גדולה לפרטי המקרה, אשר עשויים להוביל להגדרה זו או שלא. הנקודה הראשונה שנבחנת, היא השאלה האם הייתה או לא הייתה חדירה? במידה וכן, ישנו היבט נוסף לבחון - האם זו חדירה לפי הטבעת או לפה? במידה ולא, זו היא חדירה רגילה ואז הנסיבות יוגדרו כאונס. כל זאת מוסיף ומחדד את המורכבות של מצבים אלה. בפועל, אין תחליף להתייעצות עם עורך דין, אשר יישמע את פרטי המקרה הספציפי שבו מדובר ויספק ייעוץ שמתייחס אליו.
   במקרים לא מעטים של אינוס, ישנו גם היבט של שלילת כושר התנגדות לשם ביצוע עבירה. אלה לא סתם נסיבות מחמירות, אלא זו היא עבירה פלילית בפני עצמה. למעשה, שלילת כושר התנגדות נחשבת לעבירה חמורה במיוחד וניתן להטיל בעקבותיה עונש של עד 20 שנות מאסר בפועל. מדובר על גרימה לפגיעה בכושר ההתנגדות של אדם, כשלב מקדים לביצוע עבירה אחרת. בכלל זה, נמצא גם עצם הניסיון לפגוע בכושר ההתנגדות. בהקשר של העבירה, הדבר עשוי להתבטא למשל בסימום הקורבן. ידוע כמובן הנושא של "סמי אונס". אלה הם חומרים מיוחדים, אשר נועדו לפגיעה בכושר ההתנגדות לשם ביצוע אונס. אגב, גם אלכוהול מוגדר כ"סם אונס" והוא בשימוש נפוץ מאוד בהקשר זה.
   אונס קבוצתי הוא בדיוק כפי שזה נשמע - מקרה אחד, שלגביו יש קבוצת חשודים, אשר נטען שהם ביצעו את המעשה ביחד. גם אם חלקם לא אנסו בפועל. במקרה כזה של אינוס קבוצתי, כל נאשם נשפט בנפרד. כלומר, מבחינה זו זהו מעין אוסף מקרי אונס נפרדים, אשר מטופלים בבית המשפט כל אחד בפני עצמו. עם זאת, במבט על, החוק הישראלי רואה אונס קבוצתי כאונס בנסיבות מחמירות. הסיבות לכך מובנות מאליהן, לאור הטראומה הכפולה והמכופלת לקורבנות. נסיבות של מקרה כזה, הן לרוב מורכבות במיוחד. ישנן ההשלכות השונות, של האינטראקציה בין מבצעי העבירה לבין הקורבן וכן בינם לבין עצמם, מידת מעורבותם או התנגדותם למעשים וכדומה. כך שמדובר בנושא מורכב. אך אם כבר, זו היא האשמה חמורה אפילו יותר, ממקרה אונס רגיל.

   לשיחה עם עו"ד דילוג לתוכן